אושר: רוצה היתר בניה? טפל גם בעירוב

וועדת השרים אישרה את הצעת ח"כ מיכאל מלכיאלי ולפיה קבלני הבנייה יחויבו כתנאי בהיתר הבנייה להסדיר את חוטי העירוב באזור.

חיים לב , ט"ו בתמוז תשע"ז

מברך. מלכיאלי
מברך. מלכיאלי
צילום: Yonatan Sindel/Flash90

וועדת השרים לענייני חקיקה אישרה היום (ראשון) את הצעת החוק של ח"כ מיכאל מלכיאלי (ש"ס) ולפיה קבלני הבנייה יחויבו כתנאי בהיתר הבנייה להסדיר את חוטי העירוב באזור.

בשנים האחרונות מתמודדים משרד הדתות והמועצות דתיות ברחבי הארץ עם מצב שבו קבלנים הבונים בפאתי העיר פוגעים לא פעם ביודעין או שלא ביודעין בעמודים וחוטי העירוב ומפילים את האחריות לתיקון הנזק על המשרד לשירותי דת והרבנות המקומית.

"פעמים רבות העלויות מגיעות לעשרות אלפי שקלים ולמועצות דתיות אין את הכספים הנדרשים לשם כך והדבר גורם לעיכוב בזמני תיקון העירוב בצורה משמעותית וחלילה אף לגרום למצב שבו אנשים נכשלים בטלטול בשבת באזור שאין עירוב", מספר מלכיאלי.

לאור זאת הגיש מלכיאלי הצעת חוק בשיתוף ובסיוע מנהל המחלקה למבני דת בעיריית ירושלים הרב יצחק הנאו ולפיה קבלני הבנייה יחויבו כתנאי בהיתר הבנייה להסדיר את חוטי העירוב באזור. העניין ייכלל בסעיפי מעמד תיאום התשתיות המופיע בהיתר הבנייה, בין יתר האישורים והמסמכים אותם נדרשים הקבלנים להסדיר, מול הרשויות הרלוונטיות.

בדברי הסבר להצעת החוק נכתב: "עירוב, מורכב לרוב מעמודים ייעודיים שמעליהם עובר חוט דק מתוח, ותפקידו להקיף שטח נרחב אשר בו מקומות פתוחים במחיצה, ועל ידי כך להפוך את השטח המוקף לרשות היחיד אחת גדולה. זהו פתרון הלכתי בעל חשיבות רבה המאפשר התנהלות סדירה בשבת, שכן בלעדיו אסור להוליך חפצים בשבת בתוך רשות הרבים או למרחק מעל לשני מטר, דוגמת סידור תפילה או עגלת ילדים. כיוון שהעירוב נחשב כמחיצה, במידה והוא נקרע העירוב נפסל, ועל-פי ההלכה אסור יהיה לטלטל חפצים בשבת בתחום זה".

מלכיאלי בירך על החלטת וועדת השרים לאשר את הצעת החוק: "הצעת חוק הינה חשובה מאוד, ותסדיר אחת ולתמיד את הבעיה הקשה איתה מתמודדים כיום המחלקה במשרד לשירותי דת, האחראית על הקמת ותחזוקת עירובים ביישובים השונים בארץ, בשיתוף עם משרדי הרבנות המקומית והמועצות הדתיות השונות."

בדבריו ביקש מלכיאלי להודות ליו"ר תנועת ש"ס אריה דרעי על פעילותו הרבה קידום החוק, ולכל המסייעים בהצעת החוק שר הדתות דוד אזולאי, סגן שר האוצר יצחק כהן ולמנהל המחלקה למבני דת בעירית ירושלים הרב יצחק הנאו.