"מתעלמים מהאורתודוכסים בארה"ב"

מנהיגי אגודת ישראל בארה"ב תוקפים את התעלמותם של מנהיגי הפדרציות היהודיות מהיהדות האורתודוקסית האמריקאית.

חיים לב , ט"ו בתמוז תשע"ז

מתעלמים מהאורתודוקסים?
מתעלמים מהאורתודוקסים?
פלאש 90

פולמוס מתווה הכותל וחוק הגיור חושף פעם נוספת את עומק המחלוקת הפנימית ביהדות ארה"ב בסוגיות אלו.

לאחר שמנהיגי הפדרציות היהודיות של צפון אמריקה הביעו מורת רוח מהחלטות ממשלת ישראל, שוברת אגודת ישראל בארה"ב שתיקה ומעניקה גיבוי להחלטות ממשלת ישראל.

"מדינה המגדירה את עצמה כיהודית חייבת, כמובן, לנהוג לפי סטנדרט יהודי, הן בכל הקשור למקומות הקדושים והן לגבי הגדרת מעמד אישי של אזרחיה. הסטנדרט הסביר היחידי בכל עניינים שכאלו מבוסס על העבר היהודי המשותף, המסורת הדתית של עם ישראל או ההלכה", נמסר מטעם אגודת ישראל.

"למרבה הצער, ישנם כאלו המתסיסים את הרוחות ודורשים קביעת סטנדרטים שונים במדינת ישראל. זוהי אולי זכותם כיחידים. אך תפקידן ההיסטורי של פדרציות יהודיות היה והינו להעניק תמיכה ועידוד ליהודים מקופחים, או כאלו הנתונים בסכנה, ולגייס את הקהילה לבוא לעזרתה של ישראל כאשר היא מאוימת. נקיטת עמדות בוויכוחים סביב סוגיות של דת בכל מקום שהוא, ובמיוחד בישראל, מהווה פריצה מבישה של גבולות התפקיד".

בדבריהם קבלו ראשי אגודת ישראל בארה"ב על ההתעלמות המוחלטת מהיהדות האורתודוקסית בארה"ב. "תגובה כזו אף מתעלמת לחלוטין מן הקהילה היהודית החרדית-האורתודוקסית באמריקה, המתייחסת באופן שונה לחלוטין לסוגיות אלו. לפי הערכות שמרניות ביותר, 10% מיהדות אמריקה הינה אורתודוקסית".

"יתר על כן, הקהילה האורתודוקסית עומדת להפוך למגזר בולט בהרבה ביהדות אמריקה. למעלה מרבע מכל יהודי אמריקה בגילאי 17 שנה או פחות מכך הנם אורתודוקסים. וגם כיום, הרוב הגדול של יהודים אמריקאיים בעלי תחושת השתייכות לעם היהודי, כאלו שחייהם ספוגים ביהדות (ואין צורך לציין שהם בין אלו המגלים מעורבות חזקה ביותר עם מדינת ישראל) הנם האורתודוקסים", הוסיפו.

"ברצוננו להדגיש שוב כי כל יהודי אמריקאי באופן פרטי יכול להחזיק בעמדה אישית בכל סוגיה שהיא ולקדם אותה, כולל הסוגיות העומדות כרגע על הפרק בישראל. אך פדרציות הן גופים קהילתיים ולא פרטיים. כאשר מנהיגי פדרציות יוצאים בהכרזות על עמדותיהם סביב סוגיות דתיות שנויות במחלוקת, תוך התעלמותם מהשקפותיה ועמדותיה הברורות של היהדות האורתודוקסית האמריקאית, הם גורמים בכך נזק חמור לעצם האחדות היהודית שהיא, לטענתם, המטרה העומדת בפניהם", חתמו ראשי אגודת ישראל בארה"ב את גילוי דעתם.