רבנים מארה"ב דורשים הבהרות מהרבנות

רבני קהילות אורתודוקסיות דורשים הבהרות מהרבנות הראשית לישראל, לאחר שנכללו ברשימה השחורה של הרבנים שהפיקה הרבנות.

ערוץ 7 , כ"ו בתמוז תשע"ז

הרב דוד לאו והרב יצחק יוסף
הרב דוד לאו והרב יצחק יוסף
צילום: יעקב כהן, פלאש 90

בשם רבני קהילות מובילות בחו"ל, הרב אדם שייר, הרב אבי וייס, הרב אלן אדלר ועוד, פנו הארגונים עתים ונאמני תורה ועבודה ליועץ המשפטי של הרבנות הראשית לישראל בבקשה לקבל הסבר מדוע נכללו רבנים אלו ברשימת הרבנים שאישורי היהדות שלהם נפסלו במהלך שנת 2016 על ידי הרבנות.

בין הטענות שהביאו הגופים, היתה פגיעה בשמם הטוב של הרבנים "ולביזויים של מרשינו ולדאגה רבה בקרב בני קהילותיהם", כלשון המכתב. עוד נאמר כי אי ההכרה ברבנים המיוצגים על ידם ''מעמיקה את משבר האמון שנוצר עתה בין יהדות התפוצות לבין הממסד הרבני בישראל''.

הארגונים טוענים גם כי כל עוד הרבנות מתבצרת בעמדתה שלא להכיר ברבנים המיוצגים בידי עתים ונאמני תורה ועבודה, משמעות הדבר היא הרת גורל כלפי קהילות הרבנים הללו.

לדבריהם מדובר ב"הטלת ספק בעשרות אלפי יהודים כשרים המתגוררים בארה"ב" שכן אם רבני הקהילות ואישוריהם פסולים הרי שמעמדה של הקהילה ויהדות החברים בה מוטלת בספק אף היא.

שני הארגונים ומרשיהם דורשים מהרבנות הראשית לחזור בה מכל החלטותיה בעניין האישורים של הרבנים. כמו כן מבקשים הרבנים "לקבל, כל אחד, את פרטי הבקשות למחלקת אישות וגירות במסגרתן נדחו אישוריהם, והנמקה אודות הסיבה או הסיבות בגינן נדחו האישורים המדוברים, בצירוף כל מסמך רלבנטי הנוגעים להחלטות אלה".

יחד עם זאת, חשוב לרבנים להבין את יסוד העניין שהוביל להכללת שמם במאגרים או ברשימות אחרות של הרבנות הראשית לישראל. כמו כן, דורשים הרבנים להבין מהם אותם קריטריונים הנדרשים על פי הרבנות הראשית לישראל להכרה ברבני חו"ל וכן מהי רשימת הרבנים המוכרת על ידה.

ההבהרות שאותן מבקשים הרבנים האמורים באות בעקבות פרשת הרשימות השחורות של הרבנות, סיפור שעלה לכותרות לפני כשבועיים שבמסגרתו חשף ארגון עתים כי הרבנות הראשית מחזיקה ברשימה של 160 רבנים שאת האישורים שהנפיקו בנושאי בירור יהדות ומעמד אישי אין היא מקבלת ובעצם כך פוסלת הרבנות את הרבנים עצמם.

למרות טענות חוזרות ונשנות של הרבנות כי אין מדובר ברשימה של רבנים אלא ברשימה של מסמכים, העידו בארגון עתים כי על אף שדחיית האישורים הביאה לשלילת הזכאות של זוגות להינשא בישראל, הרבנות לא התייעצה עם הרבנים ולא פנתה אליהם להבהרה בעניין אישוריהם. הרשימה כללה שמות של רבנים בלבד, ללא הנמקה המאפשרת להסיק מדוע נפסלו.

עו"ד אלעד קפלן, מנהל המחלקה המשפטית של ארגון עתים, ביקש לחדד כי "הרבנות הראשית עושה עוול מתמשך למאות יהודים בשנה שמבקשים הכרה ביהדותם כאשר הם מגיעים לארץ מהתפוצות. הרשימה שקיבלנו לידינו מבהירה כי נעשה עוול גם כלפי רבנים גדולים וחכמים בתורה, תוך פסילתם ופגיעה בשמם הטוב. לפיכך, ראינו את מחויבותנו לפעול לטיהור שמם של רבני קהילות בחו"ל ולזיכוי הרבים הנסמכים על אישוריהם בבואם להינשא בישראל".

עו"ד אסף בנמלך מטעם תנועת נאמני תורה ועבודה הוסיף: "פסילת אישורי היהדות של רבני האורתודוקסיה הפתוחה בארצות הברית על ידי הרבנות הראשית מלמדת על כשלונה בהבנת המציאות הדתית השוררת בארצות הברית כמו – גם על חוסר יכולת להתמודד עם כל תפיסה דתית שאינה חרדית. הנזק שנגרם ליחסי ישראל והתפוצות הוא עצום, אבל ייתכן והנזק שנגרם לרבנות אינו בר תיקון".