אושר חוק הפיקוח על הצהרונים

הכנסת אישרה סופית את החוק המסדיר את תנאי הרישוי, הסדרי הפיקוח והבקרה על הצהרונים.

חזקי ברוך , ג' באב תשע"ז

יפעת שאשא ביטון
יפעת שאשא ביטון
צילום: דוברות הכנסת

חוק הפיקוח על הצהרונים, שיזמו הח"כים ד"ר יפעת שאשא ביטון (כולנו), יו"ר הוועדה לזכויות הילד, ויעקב מרגי (ש"ס), יו"ר וועדת החינוך, אושר היום (רביעי) בקריאה שנייה ושלישית בתמיכת 65 ח"כים וללא מתנגדים.

בין השאר, מסמיך החוק את שר החינוך לקבוע את התנאים לפתיחת צהרון ולהפעלתו, את מספר הילדים המקסימלי בצהרון, את סל השירותים שיינתן במסגרתו, את התנאים הפיזיים, הבטיחותיים והסביבתיים לקיום הצהרון ואת התקנים ותנאי ההכשרה המקצועית של העובדים בו.

החוק מסמיך את שר החינוך, בהסכמת שר האוצר ובהתייעצות עם ועדת החינוך, לקבוע את המחיר המירבי לתשלום עבור צהרון. מפעיל צהרון שמפעיל פחות מ-5 צהרונים ויגבה יותר מהמחיר המירבי שנקבע, ייקנס ב-1,500 שקלים כפול מספר הילדים השוהים בצהרון. מפעיל שמפעיל יותר מ-5 צהרונים ייקנס ב-3,000 שקלים כפול מספר הילדים השוהים בצהרון.

כמו כן, מפרט החוק את גובה העיצומים הכספיים שיוטלו על מפעיל צהרון גם במקרים אחרים: אי העברת מסמך לדרישת המפקח, אי העברת הצהרה חתומה על עמידת המפעיל בתנאי החוק, אי תיקון ליקויים ועוד.

החוק יחול על צהרונים לילדים עד כיתה ג' הפועלים בשטח מוסד חינוכי או קהילתי, למעט מסגרות שהמדינה או הרשות המקומית אינן משתתפות בתקצובן, במישרין או בעקיפין. כמו כן, למרות הניסיון להחריגם, החוק יחול גם על צהרונים המופעלים על ידי חברה ממשלתית, רשות מקומית או מי מטעמה בשטח מרכז קהילתי.

לעומת זאת, בשל התנאי שהציבה סיעת "ישראל ביתנו" לתמיכה בחוק, יוחרגו ממנו כ-500 צהרונים פרטיים שמצויים על קרקע פרטית, למרות שהם מתוקצבים על-ידי המדינה עבור הפעלת הגן בשעות הבוקר, וזאת בכפוף לאישורו של שר החינוך.

החוק מעגן גם את אופן הפיקוח על המזון והתזונה בצהרון, ואף מחייב את המפעיל לפרסם בצהרון פירוט תפריט יומי של המזון המוגש בו, באופן גלוי וזמין לכל ובתחילת כל חודש. החוק קובע גם את הסייגים להעסקת עובד צהרון, לפיהם אדם לא יוכל להתקבל לעבודה בצהרון אם הורשע בעבירת מין או אלימות, או אם הוגש נגדו כתב אישום בגין ביצוע עבירות אלה או שהוכח כי יש בהתנהגותו משום השפעה מזיקה על ילדים. לצורך יישום כלל הוראות החוק יוקם מנגנון פיקוח ייעודי במשרד החינוך.

החוק נחשב לפורץ דרך בהסדרת תחום שהיה עד כה בגדר "שטח הפקר". החוק מהווה מהלך משלים לסבסוד הצהרונים שיזם שר האוצר כחלון במסגרת תכנית "נטו משפחה", וגובש בשיתוף ובהסכמת משרד החינוך, משרד האוצר, מרכז השלטון המקומי ופורום ועד ההורים היישוביים.

ח"כ יפעת שאשא ביטון אמרה לאחר האישור כי "החוק מהווה בשורה אמיתית עבור הורים צעירים לילדים קטנים, שקורסים תחת הנטל ונעזרים לרוב בהוריהם המבוגרים. מנגנוני הפיקוח והבקרה שקיימים בחוק והמתווה לסבסוד הצהרונים במסגרת 'נטו משפחה' של השר כחלון הם תולדה של אינספור מפגשים במהלך תקופה לא מבוטלת עם השותפים לגיבושם. הללו ישימו סוף לעושק המחירים ולהפקרות הקיימת בתחום, ויעניקו לאותן משפחות שקט נפשי ואוויר לנשימה, תוך שמירה על מסגרות איכותיות. מצבם הכלכלי של ההורים ישתפר והם ירגישו הפחתה משמעותית ביוקר המחיה כבר בזמן הקרוב".

ח"כ יעקב מרגי הוסיף כי "מדובר ביום חג של ממש עבור ההורים הצעירים שהם חלקם הגדול משתייך למעמד הביניים. החוק מביא רווחה כלכלית תוך שמירה והקפדה על איכות הצהרונים ועמידה בתנאי פיקוח ובקרה. בכוונתי לקדם עוד שורה של חוקים למען ההורים הצעירים ולדאוג לצמצום פערים בנושאי החינוך".

פורום ועדי ההורים היישוביים מסר בתגובה לאישור החוק, "החל משנת הלימודים הקרובה, הצהרון מוכר רשמית כצורך בסיסי שאינו מותרות. הסדרת נושא הצהרונים הוא צעד ענק ומשמעותי לקראת מימוש יום הלימודים הארוך ולשם אנחנו מכוונים".