עתירה לבג"ץ: לפסול הוראה של נאור

​​​​​​​הנשיאה הנחתה שופטים לא להיפגש עם נציגי הועדה לבחירת שופטים. התנועה למשילות עתרה לבג"ץ נגד ההנחיה: "ניתנה בחוסר סמכות"

רעות הדר , ג' באב תשע"ז

השופטת מרים נאור
השופטת מרים נאור
צילום: Yonatan Sindel/Flash 90

נשיאת בית המשפט העליון מרים נאור הנחתה את כלל השופטים במדינת ישראל, שלא להיפגש עם יו"ר לשכת עורכי הדין, עוה"ד אפי נוה, או מי מטעמו, וכן שלא להיפגש עם "גורמים פוליטיים".

הנחייתה של נאור נועדה למנוע משופטים המעוניינים בקידום לפגוש גורמים בועדת לבחירת שופטים שאינם מקרב השופטים.

בתנועה למשילות ודמוקרטיה אומרים שההנחיה של נאור ניתנה בחוסר סמכות, תוך פגיעה בהליך בחירת השופטים וביכולתם של שאר חברי הועדה לבחירת שופטים, שהינם נציגי לשכת עוה"ד או נבחרי ציבור, לבחון באופן מעמיק ויסודי את המינויים המובאים לוועדה.

משלא נענתה דרישת התנועה מנאור לבטל את ההנחייה, עתרה היום (רביעי) התנועה לבג"ץ נגד נשיאת בית המשפט העליון בדרישה כי תבוטל ההנחיה לשופטים.

עורכי הדין שמחה רוטמן וזאב לב כותבים בעתירה כי מלבד היעדר הסמכות להנחות את השופטים, ההנחיה של הנשיאה נאור לא פורסמה כחוק, וניתנה בעל פה. לדבריהם חובה זו נקבעה בפסיקת בית המשפט העליון, והיא מחייבת פרסום בכתב של הנחיות מנהליות, וכי חובה זו אף נקבעה בחוק חופש המידע מאוחר יותר: "רשות ציבורית תעמיד לעיון הציבור את ההנחיות המינהליות הכתובות שעל פיהן היא פועלת ושיש להן נגיעה או חשיבות לציבור".

בעתירה נכתב כי "לא ניתן לקבל קיומה של הנחיה מנהלית בעלת השלכות כה חמורות על זכויות הפרט ובכלל זה חופש הביטוי, חופש העיסוק וכבוד האדם של ציבור השופטים מחד, ועל האינטרס הציבורי בשקיפות ובמיקסום המידע בידי חברי הועדה לבחירת שופטים מאידך, אשר לא פורסמה מעולם בכתב, ובוודאי שאינה עומדת לעיון הציבור או אף הפרטים הנפגעים ממנה".

עוד תוקפים בתנועה למשילות את ההנחיה של נאור וכותבים בעתירה לבג"ץ כי נשיאת העליון "שברה את מאזן המידע, ולמעשה פועלת להדיר את רוב חברי הועדה לבחירת שופטים מגישה לשופטים אותם הם צריכים למנות".

בעתירה נכתב עוד כי "התנהלות זו הינה בלתי נסבלת במדינה דמוקרטית, ופגיעתה באמון הציבור בבית המשפט ובעומדים בראשו קשה. משכך, לוקה ההנחיה בחוסר סבירות קיצוני, משלא נתנה משקל ראוי לפגיעה שהיא מייצרת באמון הציבור, ובתחושה הקשה של הליכי מינוי שופטים המתנהלים במחשכים על ידי קבוצה סגורה הממנה את עצמה, בניגוד לחוק ולכללי המשפט המנהלי הישראלי".

לסיכום דורשת התנועה למשילות ודמוקרטיה מבג"ץ להורות על ביטול הצעד של הנשיאה נאור ומציינים כי "ההנחיה פוגעת ביכולתם של חברי הועדה לבחירת שופטים לבצע את מלאכתם נאמנה, פוגעת בציבור השופטים המועמדים לשיפוט, ויותר מכל פוגעת באמון הציבור בבית המשפט".