יבדקו התלונות על בחינות רואי החשבון

משרד המשפטים: התלונות על הבחינה האחרונה יבדקו. המועצה תנקוט בצעדים כדי שלא תהיה חריגה משמעותית משיעור המעבר בשנים האחרונות.

נתנאל כ"ץ , ז' באב תשע"ז

אמי פלמור
אמי פלמור
צילום: יונתן סינדל, פלאש 90

מנכ"לית משרד המשפטים ויו"ר מועצת רואי החשבון, עו"ד אמי פלמור, קיימה ביום חמישי דיון במליאת מועצת רואי החשבון בנוגע לתלונות המרובות שהתקבלו בעקבות הבחינה בחשבונאות פיננסית מתקדמת במועד יולי 2017.

בהמשך לדיון, מבהירה המועצה כי "טרם עריכת הבחינה לא קיבלה המועצה החלטה כלשהי על שינוי במתכונתה, ברמתה או ברשימת הנושאים הנכללים בה, ביחס למועדים קודמים".

"אמנם, כפי שנהוג ביחס לכל מועד בשנים האחרונות, הבחינה עברה בקרת איכות על ידי גורמים מקצועיים בכירים בתחום ראיית החשבון, ובהתאם לנהלים, מתקיימת גם בימים אלה בקרת איכות מקצועית נוספת בשיתוף המוסדות האקדמיים", נאמר עוד בהבהרה.

ממשרד המשפטים נמסר, "בשים לב לפניות שהתקבלו, וביניהן פניית שרת המשפטים, החליטה המועצה לקיים דיון מעמיק בנושא במסגרת ועדת המשנה לענייני בחינות, אשר תתכנס במהלך השבועיים הקרובים".

"מסקנות הדיון בוועדת המשנה יוצגו ללא דיחוי בפני יו"ר המועצה. בהתאם לצורך, תדון מועצת רואי החשבון במסקנות ותנקוט בצעדים המתאימים, ככל שיידרשו, על מנת שלא תהיה חריגה משמעותית משיעור המעבר כפי שהיה בשנים האחרונות", צוין בהודעת המשרד.