קריית ספר - המלצותיו של הרב יואל קטן

לפני כמעט שלושים שנה, בראשית שנת תשמ"ט, נפל דבר בישיבת הר עציון שבאלון שבות:

הרב יואל קטן , י"א באב תשע"ז

הרב יואל קטן
הרב יואל קטן
צילום: אתר ישיבה

קדושת אביב.

עיונים בקדושת הזמן והמקום.

הרב אהרן ליכטנשטיין.

עורכים: ש"י ליכטנשטיין וחיים נבון.

ירושלים,

מגיד-קורן וישיבת הר עציון,

תשע"ז. יא+500 עמ'

(02-6330530)

ראש הישיבה הרב אהרן ליכטנשטיין הודיע שהוא פורש לשנת שבתון ונוטל פסק זמן מהעברת שיעורים סדירה, ומותיר את הישיבה למשך שנה באחריותו הבלעדית של מייסדה, ידידו ורעו ראש הישיבה הרב יהודה עמיטל.

הסיבה: הרב מעוניין להקדיש את השנה הזאת כדי לסיים במהלכה את המחקר התורני הענף שהתחיל מזמן – חיבור שלם על הקדושה בישראל, קדושת הזמן והמקום, הימים והמועדים הקדושים והחלת הקדושה בהם במעשה, וגם דרך עקירת אותה קדושה, וכן קדושת הארץ וירושלים והמקדש לחלקיו השונים, קדושת הבית בבניינו ובחורבנו ועוד ועוד, כולל בחינת ההבדלים בין סוגי הקדושה השונים ובין רמות הקדושה השונות, הכול תוך למדנות עיונית בריסקאית ובקיאות מוחלטת בדברי חז"ל והראשונים ורבים מגדולי האחרונים. התלמידים סיפרו מפה לאוזן באותה שנה שרואים את ראש הישיבה הרא"ל שוקד על תלמודו וכתיבתו באוצר הספרים של הישיבה כשספרי אחרונים "נושרים מתוך חיקו", הרבה יותר מאשר בכל שאר השנים, שבהן עיקר עיסוקו בדרך כלל היה בתלמוד ובראשונים...

אולם ראש הישיבה לא הספיק לסיים את יצירתו באותה שנה. הוא המשיך לבנות סדרות שיעורים בענייני קודשים שנמשכו בישיבה שנים רבות, וחלקן הגדול הוקלט וסוכם. מתוך כל החומר הזה ומתוך חלקי רשימות ודפי מראי מקומות וסיכומי תלמידים ועוד, בנו קבוצה מתלמידיו הבכירים, תלמידי חכמים בעצמם ובראשם בנו ש"י והרב חיים נבון, את היצירה הזאת שלפנינו, המקיפה בגישה הלכתית-למדנית את מסכת הקדושה בישראל.

פרק הסיום של הספר הוא פנינה בפני עצמה. שני העורכים מתארים מנקודת מבטם את הקדושה במשנתו ההלכתית של הרב ליכטנשטיין זצ"ל, ומסיימים בכך שככל שמרובה ועשירה הקדושה כך רגישה היא יותר לחילול ולפגימה, וככל שמורכבים דרכי החילול כך שבעתיים עשירים דרכי הקידוש, ועד כמה הדברים נכונים גם לגבי הקדושה הקיימת במציאות חיינו כפי שהנחיל לתלמידיו רבנו, שכולו היה קודש קודשים. מפתחות מפורטים מסיימים יצירה זו.

*****

נתיב לתלמוד.

סוגיות בתוך התלמוד המבואר.

הרב עדין אבן ישראל (שטיינזלץ) ויניב מזומן.

תל אביב,

הוצאת מא"י – קרן מתנאל, תשע"ז. 347 עמ'

(www.euromed.institute)

התנ"ך הוא יסודו של עולם, והתלמוד הוא נשמת האומה. כל מי שנדבקת בו "תלמודיות" הופך ונהיה לאיש אחר, ליהודי אחר. אולם מה יעשו הצעירים שבשנות לימודיהם בגיל התיכון, בין אם למדו בתיכונים כלליים ואפילו אם למדו בישיבות תיכוניות, לא זכו כלל להידבק באוצר הזה? מה יהיה על יהדותם? במקביל המכינות הקדם-צבאיות לסוגיהן מנסות, כל אחת בדרכה ועל פי סגנונה ומטרותיה להביא לתלמידיהן יהדות ובגרות ואחריות וסקרנות ולמדנות וחקרנות, ולשם כך מלקטים המורים סוגיות שונות בין השאר מהתלמוד, איש לפי סגנונו, ועוסקים בגופן וברוחן.

אחייני יניב מזומן הוא ראש המכינה המעורבת (דתית-חילונית) בחבל לכיש, מחנך, איש תקשורת ואיש רוח, והוא נטל על עצמו להכין מתוך התלמוד הידוע עם ביאור הרב שטיינזלץ, התלמוד המבואר השלם הכתוב בסגנון עכשווי ומשמש כבר שני דורות שער לעולם התלמוד לרבים, סוגיות בעלות עניין לתלמידים מכל הגוונים, ולשם כך הוציאו לאור ספר מהודר זה. שלושים וכמה סוגיות לוקטו בשישה פרקים וסודרו ואורגנו באופן ידידותי מאוד למשתמש.

לתגובות: wso.shaalvim@gmail.com