אושר: פרסום פרטי עובדי מוסד - עבירה

ועדת חוץ וביטחון אישרה את הצו. מעתה פרסום פרטים אודות עובדי מוסד ובני משפחותיהם, וכן מתקני המוסד יהיה עבירה פלילית שעונשה מאסר.

ערוץ 7 , י"א באב תשע"ז

מותר בפרסום. ראש המוסד יוסי כהן
מותר בפרסום. ראש המוסד יוסי כהן
צילום: מרים אלסטר, פלאש 90

ועדת החוץ והביטחון, בראשות ח"כ אבי דיכטר (הליכוד), אישרה היום (חמישי), פה אחד, את צו העונשין בעניין סודיות עובדי המוסד.

החל ממועד פרסומו ברשומות של הצו שאושר יחשבו ל"עניין סודי" פרטיהם האישיים של עובדי המוסד, באופן שיש בו כדי לזהות אותם כעובדי המוסד, וכן פרטיהם האישיים של בני משפחותיהם, באופן שיש בו כדי לזהות אותם כעובדי המוסד.

בנוסף קובע הצו שאושר בוועדה כי גם זיהוים של מתקנים ותשתיות המשמשים את המוסד יהיו עניין סודי.

משמעות הדבר היא כי השגתו, איסופו, הכנתו, רישומו, החזקתו או מסירתו של מידע זה, יהיו מעתה עבירה לפי חוק העונשין שדינה מאסר, ולא רק עבירת צנזורה כפי שהיה נהוג עד היום.

הצו אשר אושר כולל גם שני חריגים לאיסור גורף זה: 1. שמו של ראש המוסד, בעבר או בהווה, לא יהיה עניין סודי. 2. ראש המוסד, או הצנזור הצבאי הראשי בהתייעצות עמו, יכולים לאשר כי ידיעות מסוימות לא ייחשבו עניין סודי.

דגש הושם בדיון על סוגיית עובדי המוסד לשעבר – אם באשר ליכולתם להציג את עצמם בפני אנשים, או בקורות החיים, כעובדי המוסד לשעבר. נציג הייעוץ המשפטי של המוסד אמר לחברי הוועדה כי הם כבר נערכים לכתיבת הנהלים אשר יקבעו את הקריטריונים על פיהם יוכל עובד המוסד לשעבר לציין עובדה זאת, והכל בהתאם לנסיבות השונות שלו, כגון התפקידים שמילא, הפעילות בהן השתתף וכו'.

יו"ר הוועדה, ח"כ דיכטר, אמר כי הוועדה לא תדרוש לאשר נהלים אלה, אבל כן שיובאו לעיונה בחצי השנה הקרובה, תוך שהארגון נותן את תשומת ליבו לא רק ל"לשעברים" בעצמם, אלא גם למי שבהקשרים עסקיים, ציבוריים ואף פרטיים, מציגים את עובדי המוסד לשעבר ככאלה, דווקא מתוך רצון לסייע לו ולקדם אותו. לאחר מכן, כאמור, אושר הצו פה אחד.