תוך 45 שנה:
זינוק חד במספר הרווקים

הישראלים מתחתנים יותר מאשר במרבית המדינות המפותחות, אולם גיל הנישואין מטפס בהתמדה בעשרות השנים האחרונות.

שלמה פיוטרקובסקי , י"ד באב תשע"ז

זינוק במספר הרווקים
זינוק במספר הרווקים
צילום: ISTOCK

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מפרסמת היום (ראשון) מקבץ של נתונים סטטיסטיים אודות חתונות ונישואין במדינת ישראל, לרגל ט"ו באב שיחול הערב.

בשנת 2015 התחתנו במדינת ישראל במוסדות הדת המורשים לערוך נישואין 53,579 זוגות כ-73 אחוזים מהם היו יהודים.

שיעור הנישואין במדינת ישראל בשנת 2015 עמד על 6.4 לאלף בכלל האוכלוסייה (6.2 בקרב היהודים). בלמ"ס מציינים כי שיעור זה הוא מהגבוהים במדינות OECD.

גיל הנישואין הממוצע בקרב כלל החתנים שנישאו לראשונה היה 27.6 (28 בקרב החתנים היהודים). גיל הנישואין הממוצע בקרב הכלות שנישאו לראשונה היה 25.2 (26.1 בקרב הכלות היהודיות).

לקריאת הנתונים המלאים לחץ כאן

תופעה אליה ממקדים בלמ"ס את המבט היא תופעת העלייה בגיל הנישואין באוכלוסייה היהודית.

אחוז הגברים היהודיים הרווקים בגיל 29-25 זינק מ-28% בסוף 1970 ל-62% בסוף שנת 2015. אחוז הנשים היהודיות הרווקות בגיל 29-25 זינק בתקופה המקבילה מ-13% ל-46%.

במקביל, כתוצאה מהירידה בהיקף הנישואין באוכלוסייה היהודית, עלה אחוז הגברים היהודיים הרווקים בגיל 49-45 באוכלוסייה היהודית מ-3% בסוף 1970 ל-12% בסוף שנת 2015. אחוז הנשים היהודיות הרווקות בגיל 49-45 עלה בתקופה המקבילה מ-2% ל-9%.