קריית ספר - המלצותיו של הרב יואל קטן

הרב משה פיינשטיין זצ"ל נפטר בתענית אסתר תשמ"ו בן 91, וכל בית ישראל ביכו את האובדן הגדול.

הרב יואל קטן , י"ח באב תשע"ז

הרב יואל קטן
הרב יואל קטן
צילום: אתר ישיבה

הרב משה פיינשטיין - הנהגה הלכתית בעולם משתנה.

הראל גורדין.

אלון שבות, מכללת הרצוג – תבונות,

תשע"ז. 562 עמ'

(02-993733)

הרב היה מוכר בעיקר כמחבר ספר התשובות הגדול והנחשב 'אגרות משה', אך הוא היה גם ראש ישיבה ומחבר ספרי חידושים ודורש דרשות ורבם של רבנים, וממנהיגי הציבור החרדי בארצות הברית.

כדי למלא כראוי את תפקידו זה, כמו גם את תפקידו כפוסק עכשווי שעוסק בשאלות הלכטכניות וחברתיות של הזמן החדש, היה צריך הגאון הצעיר רבי משה לעבור שינוי נפשי ורגשי עמוק, מחשיבה המתאימה לרב עיירה קלאסי בתוככי רוסיה – לרב של יהודים מודרניים בארצות הברית המתחדשת, החילונית, המתבוללת, הטכנולוגית, השונה לגמרי מכל מה שהוא הכיר, ארץ שאליה הגיע בשנת תרצ"ו.

וראה זה פלא, העיון הכרונולוגי בתשובותיו מראה המשך ישיר בין עוצמת תורתו והיקפה בתשובות לשאלות שנשאל בעיירה ובין פסיקותיו הלעיתים נועזות בארצות הברית, כאשר הוא משלב בהכרעותיו את ההכרה העמוקה בצרכים המיוחדים של היהדות בארץ החדשה, ובהמשך גם בארץ ישראל הנבנית. את כל המהלך המרתק הזה, הכולל ניתוח ביוגרפי, היסטורי וספרותי ובעיקר הלכתי של כתביו, בהתייחסות למקורביו, להנחיותיו ולדרכיו של הרב פיינשטיין, מגיש לנו כאן בקנה הרב הראל גורדין, תלמיד ור"מ בישיבות שונות, שעשה מלאכתו אמונה.

*****

טורח הציבור והיחיד.

הרב אליעזר אפרסמון והרב יצחק רודריג.

קריית ארבע–חברון,

המכון לרבני יישובים, תשע"ז. רי עמ'

(02-9964722)

בין המצוות והנהגות חז"ל שרוב האנשים דשים בעקביהם נמצאת גם החובה שלא להטריח את הזולת.

ומדובר מדין "ואהבת לרעך כמוך" מפורש - ועד פרטי הנהגה והלכה של דקדוקי טירחא דציבורא אפילו בדבר מועט, אפילו אם מדובר בטירחא של שניות כאמירת קדיש שלא לצורך. חכמים גם פטרו אותנו ממצוות שונות במצבים של טירחא, עד כדי כך שלדעת רבנו יונה גירונדי מותר להתפלל קריאת שמע כשהוא מוטה על צידו כדי שלא יטרח ליישר את עצמו. ראש המכון לרבני היישובים ואחד מחוקריו החשובים ליקטו וערכו וסידרו והסבירו את כל החומר הרב שבנושא זה, ציינו לדעות האחרונים ודנו בהן כדרכה של תורה, והגישו לנו דבר שלם. לא נשאר אלא להפנים ולקיים.

*****

הבעל שם טוב – האיש שבא מן היער.

קריאות חדשות בתורתו ובדמותו של מחולל החסידות.

עורך: רועי הורן.

ראשל"צ, ידיעות אחרונות וספרי חמד, תשע"ז. 478 עמ'

(info@ybook.co.il)

כעשרים מאמרים מאת רבנים וחוקרים וסופרים העוסקים בבריאת החסידות כמעט יש-מאין בידי רבי ישראל ב"ר אליעזר ממז'יבוז', הבעל שם טוב, כונסו בספר זה. לאחר כמעט 250 שנה מפטירתו נבלעת במידה מרובה דמותו של הבעש"ט עצמו בתוך ומעל דמויות תלמידיו ותלמידי תלמידיו, ותורותיו בתוך תורותיהם. מעט דברים אפשר לייחס לו עצמו ללא ספק, וזה מקשה על בניית דמות תורנית-רוחנית משל עצמה בקרקע עובדתית לא-יציבה.

בקובץ זה כותבים המחברים, כל אחד בדרכו ובסגנונו ועל פי הבנתו, על רבי ישראל עצמו ועל ראשית הופעתו "מן היער" וכניסתו לליבם ודעתם של יהודים רבים וטובים, בהם גדולים בתורה שמצאו בדבריו עומקים וגבהים שלא שיערו. כדרכם של ספרי לקט מסוג זה, אפשר להניח שלא כל המאמרים מתאימים לקיבת הקורא התורני, ויש לקחת זאת בחשבון.

לתגובות: wso.shaalvim@gmail.com