ירידה במספר התאונות הקטלניות בעבודה

בין החודשים ינואר-יוני נהרגו 21 עובדים ב-20 אירועי תאונות עבודה. בתקופה המקבילה אשתקד נהרגו 29 עובדים

ערוץ 7 , כ"א באב תשע"ז

אילוסטרציה
אילוסטרציה
צילום: אייסטוק

במחצית הראשונה של 2017 (ינואר-יוני) חלה ירידה של כ-28% במספר התאונות הקטלניות בעבודה בכלל ענפי המשק, בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד, כך עולה מסיכום חצי שנתי של נתוני מנהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית במשרד העבודה והרווחה.

גם בענף הבינוי נרשמה ירידה של 20 אחוזים במספר התאונות הקטלניות בהשוואה לתקופה המקבילה בשנה הקודמת.

בין החודשים ינואר-יוני 2017 נהרגו 21 עובדים ב-20 אירועי תאונות עבודה, מהם 12 עובדים בענף הבינוי, 5 בענפי תעשייה, 3 בענפי השירותים והמסחר ועובד נוסף בחקלאות. זאת לעומת התקופה המקבילה אשתקד, במהלכה נהרגו 29 עובדים, מהם 15 בענף הבינוי. נתונים אלה מתווספים למגמה החיובית שנרשמה בדו"ח תאונות העבודה והתחלואה התעסוקתית, אשר הצביעה על ירידה מצטברת של כ-12% בשיעור ההרוגים מתאונות במקומות העבודה בין השנים 2016-2012.

כמו כן, הסיכום הנוכחי מצביע שוב על ירידה במספר התאונות הקטלניות בענף הבינוי, לאחר שבשנת 2016 נרשמה עלייה של כ- שישה אחוזים במספר תאונות העבודה בענף.

גם במניין כלל אירועי התמותה במקומות העבודה במחצית הראשונה של 2017 (לרבות מוות במקום עבודה שלא כתוצאה מתאונות עבודה אשר בפיקוח המשרד, כמו אובדנות ותאונות דרכים) ובמסגרת זו גם ירידה של כ-24 אחוזים באירועי התמותה באתרי בנייה. כך, במחצית הראשונה של שנת 2017 מצאו את מותם 29 אנשים במקומות עבודה, 16 מהם באתרי בנייה, לעומת 40 אנשים שמתו במקומות עבודה בתקופה המקבילה אשתקד, 21 מהם באתרי בנייה. הנתונים מציגים שינוי חיובי גם ביחס למחצית השנייה של שנת 2016 (יולי-דצמבר), במהלכה 40 אנשים מצאו את מותם במקומות עבודה, 28 מהם באתרי בנייה.

את השינוי החיובי בנתוני המחצית הראשונה של 2017 מייחסים גורמי מקצוע במשרד לאיחוד משרדי העבודה והרווחה ולהעברת מינהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית לאחריות שר העבודה והרווחה חיים כץ ולשורת הצעדים בהם נקט כחלק ממאבק נחוש ברשלנות בבטיחות וגהות במקומות עבודה בכלל ובענף הבינוי בפרט.

במסגרת הפעילות נערכו בחודשים האחרונים מבצע אכיפה בפרויקטים להתחדשות עירונית (תמ"א 38) ברעננה, וכן מבצע אכיפה משולב עם מינהל הסדרה ואכיפה להגברת האכיפה ב-30 אתרי בנייה בהם מועסקים בני נוער. כמו כן הוביל המשרד קורס להכשרתם של בודקים נוספים לעגורני צריח והשתלמות בשיתוף איגוד המהנדסים לביסוס עגורני צריח, שתתרום להתמקצעות העוסקים בתחום ולהגברת הבטיחות בעת הקמת וביסוס עגורנים באתרי בנייה.