הרב יוסף התערב בניגוד לסמכותו

על פי נציב תלונות הציבור על שופטים, הראשון לציון התערב באופן שאינו בסמכותו לטובת מועמד ש"ס שנבחר בסוף לרבה של העיר נשר.

מיכל לוי , כ"ד באב תשע"ז

הרב יוסף
הרב יוסף
צילום: יוני קמפינסקי

הרב הראשי הספרדי יצחק יוסף התערב בבחירות לרבנות נשר? אם לשפוט על פי דברי נציב תלונות הציבור על שופטים, השופט (בדימוס) אליעזר ריבלין, הרי שהדברים נכונים.

על פי נציב תלונות הציבור על שופטים, הראשון לציון הרב יוסף התערב באופן שאינו בסמכותו ערב הבחירות לרבנות נשר, לטובת מועמד ש"ס הרב יצחק לוי שאכן זכה בסיבוב השני וניצח ברוב קולות את הרב יהודה דנה.

לאחר הסיבוב הראשון בו הצליח הרב דנה להפתיע עם תמיכה של מחצית מהגוף הבוחר, הרי שבסיבוב השני ניצח הרב לוי ברוב של 12 מול 4, וזאת, לאחר שהרב יוסף קיים מפגשים בלתי אמצעיים עם חברי הגוף הבוחר.

בתלונה שהוגשה למפתנו של הנציב נטען כי הרב יוסף התרברב באוזני מקורביו כי הצליח להטות את דעתם של רוב חברי הגוף הבוחר בין הסיבוב הראשון לשני.

הרב הראשי שנדרש להגיב לטענות לא הסתיר את פעילותו אך טען כי היא לגיטימית וכי הוא "רואה חשיבות רבה ביותר בבחירת המועמדים הטובים ביותר למשרות מסויימות. הרב סבור, כי תפקידו אף מחייב אותו להביע את דעתו וגם לפעול בצורה אקטיבית לבחירת המועמד הטוב ביותר בעיניו לתפקיד, וכי הדבר מצוי בגדרי סמכותו הטבועה".

אולם השופט ריבלין קבע כי אין מדובר בהמלצה אלא בהתערבות. "לא ניתן לומר, כי מדובר בהמלצה 'על כישוריו של אדם המוכר לו אישית', או 'הבעת דעה בדבר התאמתו של מועמד לכהונה', כמאמר כתב התגובה, אלא מדובר בהתערבות גלויה בהליך בחירה, בפעולות שתדלנות ובפעילות אקטיבית פסולה מצד הדיין למען בחירתו של מועמד למשרה ציבורית.

"ישנו מרחק רב בין מתן המלצה בשבחו של מועמד מסוים, לבין נטילת חלק פעיל במסע הבחירות של אותו המועמד", הבהיר הנציב. "כללי האתיקה לדיינים מחייבים נושא משרה שיפוטית להימנע מלהביע דעה בעניין שאינו משפטי בעיקרו. קל וחומר שאין הוא יכול להיות מעורב בפעילות שיש בה ניחוח פוליטי. כפי שקבע נציב תלונות הדיינים, התקבלה עמדתו העקרונית של הנשיא, לפיה ברי כי דיין רשאי להמליץ על מועמד לתפקיד רב עיר. מוסכם כי אין לדיין ליטול חלק פעיל בעבודת מטה בחירות של מועמד".