מנוי לעיתון של ש״ס - גם מכספי מעשר

מועצת הרבנים של המפלגה קראה לתומכי ש״ס להצטרף כמנויים לעיתון החדש. ״קולה של מורשת יהדות ספרד לא נשמע בכלי התקשורת״.

עדו בן פורת , כ"ז באב תשע"ז

הדרך
הדרך
צילום: ש"ס

מועצת חכמי התורה של מפלגת ש״ס פרסמה קריאה לציבור להצטרף כמנויים על עיתון המפלגה החדש - ״הדרך״.

חמשת הרבנים חברי המועצה - הרב שלום כהן, הרב שמעון בעדני, הרב משה מאיה, הרב ראובן אלבז והרב דוד יוסף, כתבו ב״קריאת קודש״ שפרסמו כי ״אנו פונים בזה בקריאה של חיבה, לבוא לעזרת ה׳ בגיבורים ולסייע בכל עוז ותעצומות לקיומו וביסוסו של עיתון ׳הדרך׳ אשר הוקם בברכתנו ובהדרכתנו״.

בעיתון, מספרים הרבנים, ידווחו ״ענייני דיומא לצד דברי תורה ופרקי הגות על פי מורשתם של מנהיגי הדור״.

לדבריהם, ניתן להצטרף כמנויים על העיתון ולשלם על כך מכספי מעשר. ״אחינו בית ישראל, חגרו בעוז מתניכם לסייע בכל דרך להצלחת משימה חשובה זו של הפקת הביטאון אשר נחיצותו נגעה לנו מאוד, וחוב קדוש על כל מי שדברינו נוגעים ללבו, להימנות על עיתון ׳הדרך׳ וכהוראת מרן רבינו עובדיה יוסף זצ״ל, מצווה להשתמש לצורך זה אפילו מכספי מעשרות״.

חמשת הרבנים מסבירים את נחיצותו של העיתון המפלגתי, וטוענים כי בשאר כלי התקשורת כיום ״קולה של מורשת יהדות ספרד״ לא בא לידי ביטוי, ״וקולם של מנהיגי הדור הספרדים אינו נשמע״.

המכתב של הרבנים שהופץ בשבת בבתי הכנסת של הציבור החרדי מסתיים במילים ״וכל העוזרים והמסייעים למטרת קודש זו ישאו ברכה מאת ה׳, ויזכו לכל הברכות בתורה, ולרוב נחת מכל יוצאי חלציהם, ויזכו לראות בהרמת קרן התורה״.