המידע על היקף עבודת שרה נתניהו יחשף

בית המשפט המחוזי בירושלים קיבל חלקית את העתירה שהגיש העיתונאי בן כספית, בעקבות סירוב העירייה לבקשה שהגיש לקבלת המידע.

שלמה פיוטרקובסקי , כ"ח באב תשע"ז

המידע החלקי ימסר. שרה נתניהו
המידע החלקי ימסר. שרה נתניהו
צילום: יוסי זליגר. פלאש 90

שופט בית המשפט המחוזי בירושלים, אמנון דראל, קיבל היום (ראשון) באופן חלקי את העתירה שהגיש העיתונאי בן כספית בדרישה להורות לעיריית ירושלים לחשוף את ההיקף המדויק של העסקת רעיית ראש הממשלה בנימין נתניהו.

העתירה הוגשה לאחר שהעירייה סירבה להיענות לדרישתו של כספית ולחשוף מידע מפורט אודות היקף ומהות העסקתה של נתניהו כפסיכולוגית חינוכית בעירייה.

כספית ביקש לקבל מידע מפורט שכלל בין היתר את זהות האחראי על נתניהו, זהות המוסדות החינוכיים להם נתניהו נותנת שירותים והנמצאים בתחומי אחריותה. מסגרת שעות עבודתה, פירוט שעות העבודה בכל מוסד בו היא עובדת, פירוט שעות הנוכחות של נתניהו בעבודתה במהלך השנתיים שקדמו להגשת הבקשה ועד ליום התשובה, וכן היקף המשרה שבה היא מחזיקה והשינויים שחלו בה החל ממועד קבלתה לעבודה.

השופט דראל קבע בפסק הדין כי הזכות לפרטיות לה זכאית נתניהו איננה מוחלטת, "אין להתעלם מכך שאין מדובר בעובדת 'רגילה', הדומה לאלפי העובדים האחרים בעירייה, אלא למי שהיא לצד עבודתה גם דמות ציבורית מוכרת. אכן, אין בכך שאדם הוא בן או בת זוג של מי שממלא תפקיד ציבורי בכיר, ראש ממשלה, שר או נושא משרה בכיר אחר, כדי להצדיק את הפגיעה בפרטיותו, אך בעניינה של המשיבה הדברים שונים, ונקודת האיזו מצויה במקום המחייב מסירת מידע חלקי".

לדבריו, "העולה מהתשתית העובדתית שהונחה הוא כי המשיבה חושפת בפני הציבור בראיונות שהיא עורכת (כפי שהביא העותר) ובפרסומים שונים, היזומים על ידי ראש הממשלה או על ידי המשיבה (הפרסום באתר משרד ראש הממשלה, בדף ה-Facebook ,וכן פרסומים נוספים) את דבר עבודתה כפסיכולוגית חינוכית, לצד תפקידה הציבורי כרעיית ראש הממשלה. במצב דברים זה, שבו נעשה שימוש פומבי מצד המשיבה ומצד ראש הממשלה בעיסוקה המקצועי, הרי שקמה ההצדקה, הנובעת מהעניין הציבורי שהמשיבה וראש הממשלה מעוררים, למסירת מידע גם אם הדבר גורם לפגיעה בפרטיות".

עם זאת ציין השופט כי לא ימסר מידע על מקומות עבודתה ושעות עבודתה הספציפיות של רעיית ראש הממשלה, בין היתר על מנת שלא לפגוע בביטחונה.

על פי הפסיקה תעביר העירייה לבן כספית מידע אודות מועד תחילת העסקתה של נתניהו בעירייה; ככל שהוגדר היקף משרתה – מהי הגדרת ההיקף ב- 12 החודשים שקדמו להגשת הבקשה, לרבות שינויים שחלו בהגדרת היקף המשרה מעת לעת; המספר הכולל של שעות העבודה של נתניהו בעירייה בכל אחד מ-12 החודשים שקדמו להגשת הבקשה (מספר השעות הכולל בכל אחד מהחודשים ללא פירוט השעות עצמו אלא סכום כולל שלה לכל חודש וללא פירוט המוסד שבו ניתנו); הפסקות בתקופת העסקתה של נתניהו, ככל שאירעו ונמשכו מעל ל- 30 יום ברציפות, וזאת ב-12 החודשים שקדמו להגשת הבקשה.

מקורבים לראש הממשלה נתניהו ולרעייתו שרה מסרו בתגובה לפסק הדין כי ''בית המשפט דחה את רוב טענות הסרק הטורדניות, גם לרעיית ראש הממשלה יש זכות לפרטיות''.

מעיריית ירושלים נמסר כי ''עיריית ירושלים סברה שיש להתייחס לגב' נתניהו כמו לכל עובד אחד, ולאזן בין המידע שבגדר צנעת הפרט לבין המידע שניתן להעבירו בשקיפות. בית המשפט קיבל באופן חלקי את העתירה וסבר שלאור מעמדה המיוחד על העירייה למסור לגביה חלק מהמידע שאיננו מוסרים לגבי עובדים אחרים. העירייה תפעל בהתאם לפסק הדין".