לנסוע לאומן? ארץ ישראל קדושה יותר

הרב שטרן נגד הנסיעות לאומן בראש השנה: "אומרים שיש הבטחה לברכה לכל מי שיבוא לקברו, אבל אני בטוח שהתכוון למי שכבר נמצא בחו"ל".

מיכל לוי , כ"ח באב תשע"ז

הרב אריה שטרן
הרב אריה שטרן
צילום: חזקי ברוך

רבה של ירושלים הרב אריה שטרן מתח ביקורת על היהודים הנוסעים לאומן לראש השנה בשם ההבטחה לקבל ברכה מרבי נחמן מברסלב, והזכיר כי ארץ ישראל היא המקור לכל הברכות.

''... עברה בראשי איזו מחשבה מעיקה, שכן אנחנו הרי זכינו לחיות כאן ומגיעים אנו לחברון ולמירון, ואפילו אל הכותל המערבי שריד בית מקדשנו. באים אנו להתפלל במקומות האלה מתוך הודאה מצד אחד ותפילה לגאולה שלימה מצד שני", כתב הרב שטרן.

לדבריו, הנוסעים לאומן חוטאים לאמת. "והנה כשאני מטה אוזן לנעשה מסביב אני שומע על ארגון המוני של נסיעות לקברי צדיקים אשר באדמת ניכר, ולא סתם ביום חול כמעשה של טיול, אלא אפילו בראש השנה כאילו דווקא שם נתחזק בתפילותינו ביום הדין.

"כשאני תמה אומרים לי שיש הבטחה לברכה מיוחדת לכל מי שיבוא לקברו של אותו צדיק ביום הקדוש של ראש השנה אבל אני בטוח שאף אותו צדיק לא התכוון אלא למי שנמצא בלאו הכי בחו"ל. אך לא יעלה על הדעות שהתכוון לומר כך למי שנמצא בארץ הקודש בארץ ישראל, במקום שנמצאת הברכה יותר מכל מקום אחר בעולם. לא יתכן אם כן שתהא ברכה גדולה יותר למי שנוסע לחו"ל ומחפש שם התרוממת רוחנית ליד קברות של גדולים וצדיקים שהם בעצמם השתוקקו לעלות לארץ.

"סוף דבר לא באנו בדברים אלה לחדש משהו אלא רק לחזור על מה שכולנו יודעים. שארץ ישראל קדושה מכל הארצות ואין לך מקום טוב יותר ממנה לתפילה, כך בכל מקום בארץ ובעיקר ליד קברי האבות והתנאים הקדושים ואין צורך להזכיר ובהקשר לכך את הכותל המערבי. ואשרינו שזכינו להיות כאן בקביעות בימים טובים ובכל ימות השנה", הוסיף רבה של ירושלים.