יוקם אתר זמני למשפחות אום אל חיראן

הרשות לפיתוח והתיישבות הבדואים בנגב ממשיכה לפעול להקצאת מגרשי מגורים לאזרחים הבדואים.

עוזי ברוך , כ"ט באב תשע"ז

 אום אל חיראן
אום אל חיראן
צילום: תנועת רגבים

הרשות לפיתוח והתיישבות הבדואים בנגב, מקימה אתר זמני למשפחות היישוב אום אל חיראן, אליו הן צפויים לעבור בעוד כשלושה חודשים עם השלמת הליכי התכנון.

הקמת האתר הזמני ביישוב חורה, תאפשר הקמת שכונה חדשה עבור תושבי אום אל חיראן שמלאכת תכנונה והקמתה תיארך לפחות כחמש שנים.

מנכ״ל הרשות לפיתוח והתיישבות הבדואים בנגב, יאיר מעיין, אמר ״היום הוועדה המחוזית דרום אישרה את הבקשה להקמת האתר הזמני.

''הקמת השכונה החדשה נעשית בהסכמה עם משפחות תושבות אום אל חיראן. הרשות ממשיכה לפעול להקצאת שטחים למגורים לאזרחים הבדואים״, הוסיף מעיין.