נחשף דירוג בתי הספר התיכוניים בישראל

באתר אינטרנט חדש מוצגת לראשונה "התמונה החינוכית" של כל הרשויות ובתיה"ס העל יסודיים. השר בנט: בשורה גדולה לציבור ההורים בישראל.

רעות הדר , ל' באב תשע"ז

נפתלי בנט
נפתלי בנט
Photo by Emil Salman/POO

משרד החינוך עושה היום (שלישי) צעד גדול ונוסף בהרחבת השקיפות החינוכית לציבור בישראל.

המשרד העלה לרשת את אתר האינטרנט "שקיפות בחינוך", הכולל לראשונה את נתוני "התמונה החינוכית" של כל הרשויות המקומיות ברחבי הארץ ושל כל בתי הספר העל יסודיים.

לראשונה, נתוני בתי הספר מופיעים על פי עשירון טיפוח וכן בהשוואה לתמונה הארצית ולבתי הספר הדומים להם.

האתר החדש כולל חיתוכי נתונים ברמה הארצית והמחוזית. יצויין כי "התמונה החינוכית" כוללת 21 מדדים המחולקים לארבעה אשכולות: ערכים ואקלים חינוכי, למידה והישגים, התמדה ונשירה והצוות החינוכי.

כמו-כן, כוללת התמונה מאפיינים נוספים בהם: השכלת המורים, שיעור התלמידים המאובחנים, מספר כיתות האתג"ר והמב"ר, שיעור תלמידי החינוך המיוחד ושיעור התלמידים העולים. לצד כל אלה, כולל האתר את ההשקעות התקציביות של המשרד ברמה הארצית, המחוזית, הרשותית והבית ספרית, וכן את מפת התקצוב הדיפרנציאלי אשר יישומה נכנס לשנה הרביעית. בכך, חובק האתר מסד רחב היקף של נתונים.

למצגת המלאה של משרד החינוך

שר החינוך נפתלי בנט אמר ''אנחנו מביאים בשורה גדולה לציבור ההורים בישראל ולציבור אנשי החינוך והחוקרים. היום השלמנו את המהלך של הרחבת השקיפות בחינוך. מערכת השקיפות שעלתה היום לאוויר פורסת בפני הציבור בישראל מסד רחב ביותר של נתונים. הם כוללים עשרים ואחד מדדים המשקפים את העשייה הענפה והמכובדת של בתי הספר. לצדם, נתוני ההשקעות של המשרד ברמה הארצית, המחוזית והבית ספרית.

''ההשקעות הרבות מצביעות באופן ברור שצמצמנו את הפערים בחינוך היסודי ובחטיבות הביניים. יש לנו עבודה בתיכון, ובכוונתנו לשנות גם שם את המצב", הדגיש. ''באתר עוד שורה רחבה של נתונים, וזאת חלק מהמדיניות שאני מוביל ומאמין בה - מקסימום מידע ומקסימום כלים להורים. אני מאמין במתן דין וחשבון ציבורי, ובהקשר זה האתר הינו כלי מהפכני".

מנכ"ל משרד החינוך, שמואל אבואב אמר כי "היום אנחנו עושים צעד נוסף וגדול בהשלמת הנתונים המוצגים לציבור בישראל. לאחרונה, פרסם המשרד את האתר מיצ"ב ברשת וכן את מתווה התגמול הדיפרנציאלי. היום אנחנו משלימים עוד מהלך רחב היקף ומשמעותי אנו מעלים את אתר השקיפות בחינוך אשר כולל מערך גדול של נתונים שיאפשרו למשתמש בו לערוך שורה של השוואות, חיתוכים, הפקת דוחות ועוד שורה של פעולות אחרות.

''אין לי ספק שהאתר יהווה כלי עבודה משמעותי בעבור הרשויות, ציבור החינוך בישראל ובעבור ההורים שיוכלו לקבל תמונת מצב פרטנית ומלאה על הרשות והמוסד החינוכי בו לומד הילד. אני מברך את הצוות המקצועי של המשרד אשר פעל ללא לאות כדי לאפשר לציבור לקבל שירות חינוכי מקצועי ואיכותי", הוסיף אבואב.

האתר מאפשר למשתמש באופן נגיש, ידידותי, אינטראקטיבי ופשוט לבצע ''חיתוכים'' שונים ברמות שונות (ארצי, מחוזי, רשותי ובית ספרי) וכן להפיק דוחות בשורה רחבה של תחומים, על פי צורכי המשתמש.