למכירה: מכתב עתיק מאביו של הרב קוק

בית המכירות "צפונות" יעמיד למכירה פומבית כתבים עתיקים מאת גדולי ישראל בדור האחרון.

ערוץ 7 , כ"ג באלול תשע"ז

המכתב מאת אביו של הרב קוק
המכתב מאת אביו של הרב קוק
צילום: בית המכירות "צפונות"

מכתבים אישיים של גדולי ישראל מהדור האחרון יימכרו במכירה פומבית בבית המכירות "צפונות" בבני ברק.

בין היתר יימכר מכתב שכתב אביו של הרב קוק - הרב שלמה זלמן קוק - לבנו שאול חנא, שבו הוא דורש בשלומו.

בנוסף יימכר צרור ניירות וחידושי תורה משולחנו של הסטייפלר: כתבים עם חידושי תורה וכן טיוטות של כתיבה בענייניים מגוונים שכתב לעצמו הרב יעקב ישראל קנייבסקי, הסטייפלר.

בין החומרים ישנם חידושי תורה בביאור החילוק שבין תמורה לחילול, טיוטא של הקדשה לנדיב של אחד מספריו, עלי הגהה מספריו, רשימת אותיות א"ב בכתב יד מרובע לצורך לימוד האותיות לנכדיו ועוד.

בית המכירות יעמיד למכירה פומבית גם שו"ת יחווה דעת עם הקדשת הרב עובדיה בפתח הספר שאותו חיבר, מסמכים בחתימת הרב קרליץ- אחיו של החזון איש, מכתב מאביו של הרב אלישיב זצ"ל, גלויית דואר שנכתבה ע"י הרב מאזוז, קבלה מאת הרב איסר זלמן מלצר ומכתב מאביו של הראי"ה קוק.

המכתב מאביו של הרב קוק לבנו שאול חנא
צילום: בית המכירות "צפונות"