קריית ספר - המלצותיו של הרב יואל קטן

ד"ר יוסי זיו הוא מחנך וחוקר סקרן, חרוץ ורחב אופקים.

הרב יואל קטן , ב' באלול תשע"ז

הרב יואל קטן
הרב יואל קטן
צילום: אתר ישיבה

חג ומועד בביתא ישראל.

יוסי זיו.

ירושלים, מכון מופ"ת ומכון בן צבי,

תשע"ז. 204 עמ'

(03-6901406)

בהיותו מורה התחבר לתלמידיו יוצאי אתיופיה, קירב אותם ועודד אותם לספר על מנהגיהם ומסורותיהם. במשך הזמן נכנס עמוק לתחום קסום זה, קרא את כל מה שנכתב בנושא ופגש את חשובי הקייסים ומנהיגי הציבור של יהודי אתיופיה ואת החוקרים העוסקים בתחום, והפך בעצמו לאחד מראשי המדברים בנוגע למסורות ומנהגי קהילות יהודי אתיופיה למיניהן. בספר זה הוא מכנס את עיקרי החומרים שאסף על מסורות החגים בקהילות ביתא ישראל. למעשה זהו הספר הראשון בהיסטוריה המקיף את התחום הזה, שהרי יהודי אתיופיה השאירו את כל מנהגיהם ומסורותיהם כתורה שבעל פה, ועד עתה התפרסמו רק רסיסים וחלקי דברים, רובם מכלי שני.

בספר נזהר המחבר שלא להביע דעות נחרצות על מקורם של יהודי אתיופיה (שבטים אפריקנים נוצריים שהתקרבו ליהדות או שרידים של שבטי ישראל או תערובת מזה ומזה), ומנגד הוא משבח מאוד את שמירת המסורת שלהם בחירוף נפש במשך דורות רבים. הוא גם מציין בסוף הספר (עמ' 178) כי קיימת מחויבות הלכתית ליהודי אתיופיה לקבל על עצמם את המסורת ההלכתית היהודית המקובלת, אך נותן גם מקום של כבוד למסורתם העתיקה.

אם הכבוד הוא שמירה זהירה ומוקפדת של מנהגים שאין בהם בעיה הלכתית ומשפחתית - לחיי, אבל אי אפשר לגמגם בנוגע לחיוב הגמור של בני העדה לעזוב את מנהגי העבר שמקורם אולי איסיי ובייתוסי, ולקבל עליהם את ההלכה המקובלת בישראל. הרי אי אפשר לבקש להצטרף לעם ישראל בארץ ישראל - ויחד עם זה לצעוד אלפי צעדים אחורה. "כי מציון תצא תורה ודבר ה' מירושלים".

*****

החן שבאבן.

אבני החושן ואבנים טובות בעולם הקדום.

זהר עמר.

הר ברכה, מכון הר ברכה, תשע"ז. 350 עמ'

(02-9709588)

פרופ' זהר עמר עושה זאת שוב, הוא מציג לפני כל מתעניין ספר מקיף ושלם, שנותן בצורה מסודרת את כל המידע על תחום עובדתי-הלכתי-היסטורי, מן המסד ועד הטפחות. אבני החן למיניהן מיקדו את תשומת ליבות בני האדם (ובנות האדם) כבר משחר ההיסטוריה, ויופיים, נדירותם, יוקרם ועמידותם הקצו להם מקום מיוחד משלהם בתרבות החומרית של האדם, ובמידה מסוימת גם בתרבותו הרוחנית.

גם בספרות חז"ל נמצא חומר רב על אבנים טובות ומרגליות, אם כי כבר בה מתחיל להתערב בתוך הידע העובדתי גם רובד אגדתי, שלעיתים אינו מתאים למציאות. כמובן שקיימות השקות רבות בין הנתונים במקורותינו ובין המקורות הרבים באומות העולם העוסקים בנושא, ובדורות האחרונים הצטרפו למקורות הידע גם מדע הגמולוגיה וגם החומר הארכיאולוגי הרב שנמצא הקשור לתחום הזה, כולל במפעל סינון העפר מהר הבית.

כל העושר הזה נמצא עתה לפנינו מסודר ומאורגן. הספר פותח בהסבר על אבני החן השונות ומהן תכונותיהן, מהיכן מוצאן, תיאור המקורות והחיבורים שעסקו באבנים אלו משחר ההיסטוריה, מה כוחן וסגולתן של האבנים הללו לסוגיהן – האמיתיים והכוזבים, אילו אבני חן בלטו לאורך תקופות ההיסטוריה, זיהוי אבני החן שבמקרא – כאשר מקום בראש ניתן לתרגומים הקדומים אונקלוס, יונתן, פשיטתא ועוד, זיהוי מדוקדק של אבני החושן – זיהוי שנדרש לצורך עבודת המקדש ובגדי הכהונה, ועוד. מיותר לומר שהספר כולל עשרות תמונות צבעוניות, מפתחות מפורטים ועוד.

לתגובות: wso.shaalvim@gmail.com