נשות הכותל? מה הרב קוק היה אומר?

לרגל יום פטירתו של הראי״ה קוק זצ״ל מפרסם ארגון ליב״ה מכתב אותו שלח הרב ליהודי ארה״ב לאחר שנודע לו על בניית בתי כנסת רפורמיים

עדו בן פורת , ג' באלול תשע"ז

עצומת הרבנים משנות העשרים
עצומת הרבנים משנות העשרים
צילום: חיים לנגזם

לרגל יום פטירתו של קוק זצ״ל שלף היום ארגון ליב״ה מהארכיון מכתב אותו שלח הרב קוק כרבה הראשי של ישראל ליהודי ארה״ב לאחר שנודע לו על בניית בתי כנסת רפורמיים.

במכתבו אשר נדפס בשו״ת אורח משפט ובמאמרי הראיה קבל הרב קוק על הפרצה וכתב, "הפרצים התחילו בחומת הקודש, בהדברים המסורים לציבור והנעשים בהקהל, הקובעים את חותמם על צורת העדה בכללותה, והם סדרי בתי־הכנסיות בצורת בנינם ובדרכי הקודש של הליכותיהם ומנהגיהם הקדושים.

הדברים באו לידי כך, שמרעה אל רעה יצאו, ועבירה גוררת עבירה והריסה גוררת הריסה...ואשר המהרסים הראשונים אשר התחילו לנטל את הסדר הקדוש והמחויב הזה, יודעים אנחנו מה עלתה בידם, שרובם ככולם נשתכחו מהם ומזרעם כל יסודי האמונה וכל קדושת ישראל, והרבה מהם נשתמדו ונבלעו בין גויי הארץ ונכרתו לגמרי מבית ישראל. ואשר לא עשו עדיין את הצעד הזה, של השמד המכלה, הנה הם כאברים מדולדלים בגוף האומה, בלא תורה ובלא אור של יהדות אמתית ועינינו רואות וכלות עליהם, והטובים שבהם מתחרטים על עונות אבותיהם, אחרי שהם רואים את חורבנם הרוחני״.

הרב קוק ממשיך ומוסיף ״ועתה מה נאמר ומה נדבר אם באותו המקום הקדוש בית־הכנסת, שנועד להעלות את האדם מישראל מידי טומאתו, אם המקום הזה יחולל מקדושתו...אם קדושה זו תתבטל חס־וחלילה, ותחתיה יבאו מנהגים זרים של אומות נכריות, המבטלים את יסוד הקודש, ועושים את כניסתנו לבית הכנסת לחטאת, ושליחות יד בקדשי ד', המסורים לנו בסדרי מקדש־מעט״

הרב קוק אף מחריף את דבריו ומכנה את המתפללים בצורה מעורבת כעבריניים, "והנה כבר ביארנו, שאלה הדברים של איסור התערבות אנשים ונשים בבית־הכנסת, ואיסור קול נשים בשיר וזמר, הם איסורים חמורים של תורה. וחלילה לשום אדם מישראל להימנות בין עבריינים ולהיות נטפל לעדה כזאת, הפורצת את גדרי הקודש הללו, ואיסור גמור מעיקר הדין להיכנס ולהתפלל בבתי כנסיות כאלו. וכאשר כבר בררו זה, וגם גזרו בכל חומר גדולי עולם בדורות שלפנינו".

עצומת רבנים משנות ה 20 ביניהם הרב קוק והחפץ חיים במחאה על תפילות מעורבות של נשים וגברים יחד:

דגדש
צילום: חיים לנגזם