קריית ספר - המלצותיו של הרב יואל קטן

כבר כמעט ארבעים שנה מזכה אותנו הרב משה הררי בכרכי 'מקראי קודש' שלו לקראת ימי המועדים השונים.

הרב יואל קטן , ט' באלול תשע"ז

הרב יואל קטן
הרב יואל קטן
צילום: אתר ישיבה

מקראי קודש.

הלכות ראש השנה. הלכות חודש אלול וראש השנה, בתוספת תשובות מאת גדולי הדור לשאלות שהתעוררו בזמננו, לאשכנזים ולספרדים. בתוספת קונטרס אודות שימוש בשבת וביום טוב בדודי השמש החדשים.

משה הררי. ירושלים, ישיבת מרכז הרב, תשע"ז. תרצט עמ'

(02-6511670)

ממהדורה למהדורה הם תופחים, מתחדשות הלכות ונוספים מנהגים, מתבררות שאלות חדשות ונוספות תשובות, מצורפים תמונות ותרשימים וכן קונטרסים שלמים בנושאים שונים, והים איננו מלא. מעמוד ג' הפותח בענייני חודש אלול ועד עמוד תל"ה המסיים את פרק י"ד, הכולל את הלכות מוצאי ראש השנה (עם הפניה להלכות צום גדליה בספר על התעניות ולהלכות עשרת ימי תשובה ב'מקראי קודש' על יום הכיפורים), גדוש כל עמוד בפסקי הלכות ברבעו העליון ובבירורים ומקורות במה שנשאר.

אין פרט הלכתי שלא נידון, בסדר למופת, בעברית תקנית, תוך עדויות ברורות ומעוגנות-מקור של דעות הפוסקים בכל הדורות, ובעיקר ציטוט מילולי של תשובות והערות פוסקי דורנו מכל גווניהם. שימוש תלמידי החכמים שעשה הרב הררי מעורר השתאות, והזמן והמאמץ שנדרשו לו לליקוט הענק הזה לא ניתנים למדידה.

החלק השני של הספר כולל י"ד נספחים, ובהם מכתבי הלכה מאת גדולי ישראל, בירורים נרחבים בהלכות ש"ץ, על איסור אכילה לפני התפילה, על חידושו של בעל 'ערוך השולחן' שיש להוסיף את המשפט "קדשנו במצוותיך" וכו' כשהמועד חל בשבת, וראה זה חדש – בירור ממצה בעניין היתר השימוש בדודי שמש בימינו בעקבות החידושים והשיפורים שהוכנסו בהם, שייתכן שאוסרים את השימוש בהם גם לאלו שנהגו להתיר, ולא רק בשבת אלא גם בימים טובים. מפתח מפורט סוגר את הכרך.

אין דרכי במדור זה לציין את מחיר הספר, אבל בסדרה זו חובה לציין שמדובר בפחות ממחיר הקרן – 20 שקלים לאוצר מלא וכבד זה.

*****

סימן לבנים.

שיחות למועדי השנה.

אליעזר קשתיאל. עלי, בני דוד, תשע"ז. רצא עמ'

(korimnavon.co.il)

הרב קשתיאל הוא מהר"מים הבולטים במוסדות 'בני דוד' בעֵלי שבשומרון, ומחנך אלפי בחורים לתורה ולמידות, לאהבת הארץ והעם, ולחיבור ערכי האבות עם פעלי הבנים.

לדעתו המועדים הם מעין מגדלי תצפית המאפשרים לעצור רגע בדרך כדי לראות את המרחב כולו, להתבונן למעלה ולהציץ ממרחק מסוים אל חיינו שלמטה. הוא לא מתעלם כמובן מהמועדים שהתחדשו בדורנו עם צמיחת גאולתנו, ולא מתפקידם הסופי של המועדים כבסיס לעבודת בית המקדש שבה נשמח כולנו, ועל כל זה בכרך המהודר הזה, שנוסף על סדרת 'סימן לבנים' על התורה.

*****

דילוג אל האור.

מושגי יסוד בהגות חב"ד.

דב שוורץ. אלון שבות, מכללת הרצוג – תבונות, תשע"ז. 353 עמ'

(02-9937333)

שמונה פרקים המנסים להבהיר את עיקרי הגות חב"ד בעקבות תורת אדמו"ריה, כולל יחסה לתורת הראי"ה מחד ולתורת הגאולה המיוחדת של הרבי האחרון בפרט. פרופ' שוורץ בחריצותו מצליח להנגיש באופן קריא ומובן את תובנותיו מלימוד וידיעה של כמות עצומה של חומר, הכולל למעשה כמעט את כל התורה שבכתב של חב"ד, שאינה תמיד קלה ללימוד ולהשגה.

לתגובות: wso.shaalvim@gmail.com