אישום: ריסס גרפיטי נגד רפורמים

הכתובות רוססו על בית כנסת רפורמי ברעננה וכן על בתיהם של פעילים בזרם האתאיסטי, ובהם פרופ' יעקב מלכין.

שלמה פיוטרקובסקי , י"ג באלול תשע"ז

אחת הכתובות שרוססו על ידי הנאשם
אחת הכתובות שרוססו על ידי הנאשם
צילום: חטיבת דובר המשטרה

כתב אישום הוגש הבוקר (שני) לבית המשפט המחוזי בירושלים נגד תושב בני ברק בן 39 בגין עבירות סחיטה באיומים, השחתת פני מקרקעין וכן עבירה של הכנת חומרים מסוכנים.

על פי כתב האישום משנת 2014 בהזדמנויות שונות גמלה בליבו של האיש ההחלטה לפעול כלפי הקהילה הרפורמית וכן כלפי אישים בעלי השקפה אתאיסטית.

בעקבות כך פעל לקבלת פרטים על מקום מגוריהם של המתלוננים, וידא את נכונות הכתובת באמצעות סיור הכנה במקום מגוריהם, כתב מכתבי סחיטה במחשבו ורכש צבע וסכין, הכל לצורך מימוש תכניותיו להטיל אימה על המתלוננים.

במסגרת פעולותיו הגיע הנאשם לכתובות אותן אסף, הותיר למתלוננים מכתב המורה להם להפסיק את פעולתם ולחזור בתשובה - שאם לא כן יפגעו קשות.

הנאשם נהג לכתוב מכתב זה בלשון רבים וזאת על מנת להותיר את הרושם כי הוא פועל כקבוצה ובכך להגביר את הטלת האימה על המתלוננים. למכתבים הללו צירף הנאשם סכין וכן ריסס כתובות גרפיטי באותיות קידוש לבנה בבניין בו פועלים או מתגוררים המתלוננים.

הנאשם ריסס, בין היתר, את הכתובת "תהילים פרק קל"ט – פסוקים כא' – כב'". ציטוט אשר מפנה לפסוקים מהתנ"ך ובהם האמרות: "הלוא משנאיך ה' אשנא; ובתקוממיך אתקוטט. תכלית שנאה שנאתים; לאויבים היו לי".

עוד ריסס הנאשם, בין היתר, את הכתובת "רמב"ם הלכות תשובה ג הלכה יד' " כשהוא מפנה להלכה של הרמב"ם העוסקת באלו שאין להם חלק בעולם הבא אלא אם "שב מרשעו ומת והוא בעל תשובה, הרי זה מבני העולם הבא, שאין לך דבר שעומד בפני התשובה".