הערכה גדולה לראי"ה, הזנחה לביתו

יו"ר בית הרב קוק משוכנע ברלוונטיות הייחודית של תורת הראי"ה לימינו ומיצר על היחס המזניח של נבחרי הציבור לבית הרב המוערך כל כך.

שמעון כהן , י"ד באלול תשע"ז

הרב פריד בכנס מעלין בקודש
הרב פריד בכנס מעלין בקודש
צילום: בית הרב

כנס 'מעלין בקודש' נפתח אתמול בבית הרב קוק בירושלים ויימשך היום ומחר. הרב יוחנן פריד, יו"ר בית הרב, מתייחס ביומן ערוץ 7 ליעדי הכנס ולמשנת הרב קוק.

בראשית השיחה עמו תהינו מדוע נדמה שעל אף חשיבותו היסטורית והערכית של בית הרב קוק נראה שהזרקור הציבורי בציונות הדתית לא מופנה למקום.

"אני מסכים לאיבחון", פותח הרב פריד. "אחת המטרות של הכנס היא להגביר את התודעה ואת הידיעה כיצד הרב קוק יכול לשמש עבורנו אבן שואבת וגנרטור בלתי פוסק של אנרגיות לציונות הדתית. אני מסכים שצריכה להיות היענות יתר בכל המישורים.

״אני לא יודע מה קודם למה ומה מושך את מה. הכול חשוב, גם הצד החינוכי רוחני, דמותו של הרב קוק פלאית מצד אחד וגם מדברת על כל הנושאים של חיינו, וגם הנושא החומרי, ויכול להיות שדבר גורר דבר".

"אני יכול רק לקנא במוסדות אחרים שהשם שעומד בראש המוסד הוא אישיות שהציבור שמרגיש מחובר אליה נותן את כל כולו ולצערי הרב זה לא כך אצלנו. זו אחת המטרות של הכנס, למקד את תשומת הלב למקום".

על כך הוא נשאל אם יתכן והציונות הדתית אינה יודעת לתת מקום של כבוד לעולמה של תורת הציונות הדתית ומעדיפה להאדיר את עולם המעשה, החקלאות, הצבא והמדינה.

הרב פריד אינו מקבל את האבחנה הזו "צריך לראות גם את החלק החיובי. לומדי תורה בציבור הציונות הדתית קיימים, דיינים רבנים וגדולי ישראל מהציבור הציוני דתי קיימים ומשפיעים על הציבור, גם אם לא מספיק. הייתי ממקד את הדברים, ואחד ממושבי הכנס נוגע בכך, בהנהגה המעשית של לומדי תורה.

ת״ הניסיון לא פשוט. אנחנו יודעים על רבנים שהיו חברי כנסת שחלקם השפיעו רבות וחלקם חזרו עם אכזבה מסוימת, גם השדה הפוליטי היותר קרוב. אנחנו מקדמים שנתקדם גם בעניין זה של הרמת השדה הציבורי פוליטי אל הקודש".

ובאשר למבנה עצמו של בית הרב קוק, מבנה שנמצא בקרן זווית על אף חשיבותו? גם כאן מסכים הרב פריד לטענה והתחושה הקשה. הוא ממליץ לנו לבדוק את תקציבי ממשלת ישראל ומעשיהם של השרים הרלוונטיים שאינם פועלים בתחום זה, למעט השר אורי אריאל.

"מלבד השר אורי אריאל הם לא מרגישים שהדבר בוער בדמם. אורי אריאל דיבר אתמול בכנס ונשמעה ממנו הצעקה והאמירה שלא יתכן שכך נראה הבית הזה שעליו אמר אחד מגדולי ישראל, הרב יעקב משה חרל"פ, שאחרי בית המקדש והכותל המערבי הבית הזה הוא הקדוש בארץ. הדברים צריכים לדבר בעד עצמם. הוא לא התכוון רק לאבנים אלא גם לתוכן".

באשר למעשיו של ראש עיריית ירושלים, ניר ברקת, שגם יופיע בכנס, אומר הרב פריד כי הוא "מעריך מאוד את הבית. ישנן בעיות משפטיות ציבוריות והוא נתן את דעתו על כך. הוא גם ינאם דברים על השפעת הרב קוק על הציבוריות במושב שיעסוק בחשבון הנפש של ירושלים במלאת חמישים שנה לשחרור העיר,.

סוגיה נוספת שאודותיה התבקש הרב פריד להתייחס היא סוגיית הרלוונטיות של משנת הרב קוק לימינו. עבור הרב פריד התשובה ברורה. על אף שהרב קוק לא ראה את המדינה, הצבא, הקוטביות בחברה הישראלית ואף את השואה לא ראה, עדיין דבריו רלוונטיים ואולי הרלוונטיים ביותר עבור דורנו.

"אני לא רוצה להשתמש במליצה נבובה, אבל כשקוראים את הדברים הללו, בתוכן ולא רק ביופי החיצוני של המילים, רואים שהוא מדבר אל הדור הזה כמו שדיבר אל דורו, הוא נותן את הציפייה לעתיד גם מתוך היכרות עם הקשיים שישנם בדור הזה.

״לכן המשנה הזו רלוונטית לתקופתנו, זו אולי המשנה הרלוונטית ביותר לדורנו, שיודעת לחבר את הנושאים השונים ואת השאלות החשובות שעומדות על סדר היום. צעירים מוצאים מזור לנפשם ולחייהם בדבריו של הרב. הוא היה חד בדורו גם ביכולת ההתבטאות וגם בחשיבה הנועזת והמקורית".