אייל טהר בלחן מקורי: גם כי אלך

לחן מקורי של איל טהר למילותיו של דוד המלך, מזמור כ"ג בתהילים העוסק באמונה. ניהול אומנותי: ארז לב ארי.

קוביס , ט"ו באלול תשע"ז

גם כי אלך
גם כי אלך
עטיפת הסינגלטוען....