למנוע מחסור: ישראל תייבא 560 טון דבש

שר האוצר חתם על צו ליבוא 560 טון דבש מכל העולם בפטור ממכס.

ערוץ 7 , ט"ו באלול תשע"ז

תפוח בדבש
תפוח בדבש
פלאש 90

שר האוצר, משה כחלון, חתם לקראת ראש השנה על צו ליבוא 560 טון דבש מכל העולם בפטור מתשלום מכס.

הצו נדרש לאור הערכות למחסור צפוי בדבש בשוק המקומי, והוא יחול כהוראת שעה עד לסוף שנת 2017.

הצו קובע כי תפתחנה שתי מכסות פטורות ממכס ליבוא דבש:

הראשונה - בכמות של 400 טון, המתייחסת לאריזות גדולות של מעל 50 ק"ג ומיועדות לתעשייה. שיעור המכס החל על יבוא דבש באריזות גדולות, ללא המכסה הפטורה, עומד על 10.60 ₪ לק"ג אך לא יותר מ-255%.

השנייה - בכמות של 160 טון, המתייחסת לאריזות של עד 1.5 ק"ג. שיעור המכס החל על יבוא דבש באריזות קטנות, ללא המכסה הפטורה, עומד על 16.33 ₪ לק"ג אך לא יותר מ-55%.

הצו, שהוכן על-ידי רשות המסים בתיאום עם משרד החקלאות, יכנס לתוקף עם פרסומו ברשומות.