העוצמה שבעולם הבחירה הנשי

בעולם שעובר יותר ויותר לבחירה, העשייה הנשית יכולה להוות תרומה משמעותית וקפיצת מדרגה לכל העולם היהודי.

הרב יהונתן והרבנית תהילה אורן , י"ז באלול תשע"ז

הרב יהונתן אורן
הרב יהונתן אורן
עצמי

בעולמו התורני המעשי של כל יהודי ישנם מרכיבי חובה ומרכיבים בחיריים. מרכיבי החובה הם יוצרי הגבולות, גבולות אחידים ומשותפים חדים ומדוייקים, לעיתים גבולות נותנים תחושה של צמצום.

במרכיבי החובה אנו משתמשים במילים הלכתיות מובהקות, 'אסור מותר', 'לצאת ידי חובה', מגבילים את עולמינו לכמויות ומדידות.

לעומתם מרכיבי הבחירה יוצרים את מרחב העשייה והיצירה היהודי. מרכיבי הבחירה שונים בין יהודי ליהודי ובכך למעשה מקבלים את התצורה האישית. הבחירה מעשירה את העולם היהודי. במרכיבי הבחירה נשמע יותר את המילים 'ראוי' 'נכון' 'כדאי' 'מחובר' 'זורם, ונרגיש תחושה של חופש ורעננות.

איסורי השבת לדוגמה שייכים למרכיבי החובה. איסורים המשותפים לכולם, גברים, נשים, צעירים ומבוגרים, כולם מחוייבים בשמירת השבת כהלכתה. באיסור אמירת לשון הרע כולם מחוייבים, לא מדברים לשון הרע נקודה. ואולי אפילו סימן קריאה! גם אם ישנם מקרי קצה אלו ואחרים המתירים לעבור את הגבול החובה הבסיסית משותפת לכולם.

כשאנו מתקרבים לעולם עשיית צדקה וחסד אנו מרגישים את מרחבי הבחירה. איזה חסד לעשות? למי? מתי? כמה? על חשבון מה? נושא אופי התפילה וסגנונה (בשונה מעצם חובת התפילה), גם הוא שייך למרחב הבחירה, היכן להאריך והיכן לקצר? היכן להוסיף ניגון? באיזה פיסקה בתפילה להתמקד ולכוון יותר.

החובה והבחירה משלימים זה את זה ויוצרים עולם מעשי יהודי שלם. לעיתים כשעוסקים ב'עולם העשייה' התורני לא מבררים דיו את השוני וההבדל בין שני המרכיבים, הבחירי והחובתי, ואת הצורך והחשיבות שבשניהם. לכל מרכיב יתרונות וחסרונות, מעלה מחד ואתגר מאידך.

מרכיב החובה אמנם נותן לעיתים תחושה של צמצום, עול, אולם כוחו בחוסנו, בהיותו בלתי מתפשר. גבולזניכר בעמידתו האיתנה, בחוסר הפשרנות שיש בו, ומכאן גם עוצמתו ונצחיותו. כוח החובה מגיע מהמקור האלוקי האין סופי שמעלינו. לעומתו מרכיב הבחירה נותן תחושה של מרחב אישי, מאפשר גמישות, יצירה וחופש, אך לעיתים דווקא מאפיינים אלה יוצרים רפיון, בלבול ורפיסות, ועלולים להיות מוטים מהשפעות זרות וחסרי עמוד שדרה.

נראה לומר שבכל דור, ובפרט בדורנו אנו, חשוב לעמוד על הצורך בכל אחד מהמרכיבים, בחובה ובבחירה, ללא טשטוש ביניהם. מה שחובה – חובה, ומה שבבחירה - בבחירה. הבנת המכלול השלם של החובה ובחירה על יתרונם וחסרונם, ללא ניסיונות למעט בחשיבות של מרכיב זה או אחר, יוצר את ההשלמה המיוחלת והאיזון הטוב והבריא.

מתוך התבוננות בדברי חז"ל אנו יכולים למצוא חלוקה די ברורה בין הגברים לנשים ביחסים שבין החובה לבחירה. אצל הגברים מרכיב החובה הוא משמעותי יותר ומרכיב הבחירה פחות, לעומת זאת אצל הנשים חלק הבחירה גדול יותר וחלק החובה מצומצם יחסית.

הסיבות לשוני זה בין הגברים לנשים שונות. ידועה הסיבה הפוטרת נשים מחלק מן החובות מתוך אילוצי הזמן. נשים פטורות ממצוות עשה שהזמן גרמא כדי שתהיינה פנויות לעסוק בגידול וחינוך הילדים. אך זו אינה הסיבה היחידה. בחלק מהנושאים התורה ובהמשך גם חז"ל בטחו ונתנו אמון ביכולת הבחירה של הנשים יותר משל הגברים ולכן אין צורך לחייבן בהכל.

דוגמא נפוצה לכך היא המימרא של חז"ל שנשים לא עבדו עבודה זרה בחטא העגל וכן שנשים בחרו באהבת הארץ ורצו לנחול בארץ ישראל (מתוך דברי בנות צלפחד, בניגוד לגברים שנטו אחר המרגלים). לנשים אפשר לתת את מרחב הבחירה להגיע לארץ ישראל, לעומת הגברים שצריך להכריח אותם להגיע לארץ ישראל. הרב קוק מסביר (בסידורו עולת ראיה) את הביטוי 'שעשני כרצונו', רצונה הטבעי של האישה מכוון לרצון האלוקי, ומתוך כך ניתן להבין מדוע ניתן לתת אמון רב יותר בבחירתה.

דורנו הוא דור בו מרחבי הבחירה הולכים וגדלים בכל התחומים. די בקפיצה קטנה למקרר בסופרמרקט או שוטטות במרחבי הרשת, כדי לחוש את עוצמות הבחירה שבדורנו.

ניחוחות הבחירה אינם פוסחים גם על העולם התורני. מציאות זו של מרחב בחירה הולך וגדל הינה חלון הזדמנויות עבור העולם היהודי הנשי, שבו מרכיב הבחירה הינו משמעותי, להוציא את 'שעשני כרצונו' מהכוח אל הפועל. עשייה נשית באהבת ה', אמונה, תפילה, חסד, אהבת הזולת ואהבת הארץ, נושאים שהם כולם במרחבי הבחירה, יכולה להוות תרומה משמעותית, אם לא לומר קפיצת מדרגה לכל העולם היהודי.

אולם יחד עם זאת הצלחת עשייה נשית זו תישא פרי מתוק ומבורך רק כאשר תפעל מתוך הבנת חשיבות קיומו של מרחב החובה כמשלים למרחב הבחירה.

העשרה הדדית בין עולם הגברי המרובה ב'חובה' לעולם הנשי המרובה ב'בחירה', יכולה ליצור עולם יהודי מאוזן, עשיר והרמוני.

הרב יהונתן והרבנית תהילה אורן הם ראשי מדרשת 'טל' במרכז האקדמי לב

ביום שלישי הקרוב, כ"א באלול, יקיים קמפוס טל של המרכז האקדמי לב כנס "תורה נשית, בין מחויבות למרחב" בתיאטרון ירושלים, בהשתתפות: הרב שמואל אליהו, הרב יוסף צבי רימון, הרב יהונתן אורן, סיון רהב מאיר, איה קרמרמן והרבנית אהובה צוקרמן. לאחר מכן תתקיים הופעה של ישי ריבו.