מי אחראי לביטחון ילדי ההסעות?

שאלת האחריות על שלומם וביטחונם של ילדי הסעות מתעוררת לאחר האירוע בו הוציא נהג הסעות ילד בן 6 מהרכב לאחר שזה סירב לחגור את עצמו.

עו"ד ורד כהן ורענן בר-און , כ"א באלול תשע"ז

אילוסטרציה. למצולמים אין קשר לאמור במאמר
אילוסטרציה. למצולמים אין קשר לאמור במאמר
פלאש 90

בעקבות האירוע שתועד ופורסם בתקשורת ובו ילד בן 6 מבית שמש הורד מרכב הסעות של בית הספר במהלך הנסיעה באמצע הכביש ולא ליד ביתו, לאחר שלטענת נהג הרכב והמלווה המבוגר הילד סרב לחגור חגורת בטיחות, עולה שאלת האחריות על ילדי ההסעות.

הסעות הן אמצעי שכיח להגעת תלמידים לגני הילדים ולבתי הספר בישראל. כחמישית מהתלמידים במוסדות החינוך הרשמיים מגיעים לבתי הספר באמצעות הסעות. מידי שנה בשנה נפגעים ילדים שהוסעו ברכבי הסעות. מספר תאונות הדרכים בהן מעורבים רכבי הסעות נמצא במגמת עליה. רוב הילדים נפגעו בתוך רכב ההסעות וחלקם מחוץ לו, כאשר נדרסו על ידו. בכמה מהמקרים נתפסו עברייני מין מורשעים ששימשו כנהגי הסעות. במקביל, פורסמו מקרים בהם נהגי הסעות הטרידו מינית ילדות ונערות.

מי אחראי לביטחונם של ילדי ההסעות?

כדי שהסעת ילדים תבוצע באופן חוקי, נדרש רישיון נהיגה מתאים להסעת נוסעים, רכב מתאים שמכיל את כמות הנוסעים המוגדרת בתנאי רישיון הרכב, וברישיון הרכב מצויין מפורשות "מורשה להסיע ילדים", וכן ביטוח מתאים, הכולל הרחבה להסעה בשכר (בביטוח חובה ובביטוח המקיף).

מהן חובותיה של חברת הסעות?

רישיון: חברת ההסעות חייבת להיות בעלת רישיון הפעלה בתוקף מהמפקח על התעבורה במשרד התחבורה. על החברה להעסיק קצין בטיחות בתעבורה, שקיבל מינוי מהאגף לקציני בטיחות במשרד התחבורה.

רכב: על החברה לדאוג לכך שהסעת תלמידים תבוצע אך ורק ברכב שהותאם להסעת נוסעים והורשה לכך על ידי רשות הרישוי (כגון אוטובוס, אוטובוס זעיר ציבורי, מונית וטיולית).

רכב ההסעה חייב להיות במצב תקין ובעל מזגן תקין, שעבר את כל בדיקות הבטיחות הנדרשות ונמצא תחת פיקוח קצין בטיחות בתעבורה. משרד החינוך דורש שהרכב יהיה בן 10 שנים לכל היותר.

יש לוודא שברכב נמצאים כל האביזרים והציוד הנדרשים על ידי משרד התחבורה. כגון ערכת מילוט, ערכת עזרה ראשונה וערכת כיבוי אש, וכמובן חגורות בטיחות.

נהגים: על חברת ההסעות לוודא שנהגיה עומדים בכל התנאים ושיש להם את כל האישורים המתאימים, וכמובן לוודא שהרכב עומד בכל התנאים (שילוט בחלק האחורי של הרכב ובו נאמר "הסעת ילדים", הצמדת שלט ברור לעניין יעדי הנסיעה, התקנת פנסי איתות מהבהבים כדי להתריע מפני נהגים אחרים על המצאות ילדים ברכב ועוד ועוד).

על החברה לדאוג לכך, שהנהג המסיע תלמידים מחזיק ברישיון להסעת ילדים, כאשר הרישיון חייב לשאת חותמת "רשאי להסיע ילדים". בנוסף, על חברת ההסעות לעמוד בהוראות החוק למניעת העסקת עברייני מין. הנהג חייב להמציא תעודת יושר פעם ב- 5 שנים.

על החברה לוודא שהנהגים ברכבי הסעות יהיו בעלי רישיון נהיגה מתאים לאוטובוס זעיר או רגיל בהתאם למספר הילדים המוסעים. בנוסף, הנהגים חייבים להיות תושבי הארץ מעל גיל 21, לעבור בדיקה במכון הרפואי לבטיחות בדרכים, להחזיק ברישיון נהיגה לתקופה של שנתיים לפחות, להיות בעל 8 שנות לימוד לפחות. חובתה של חברת ההסעות לוודא העדר רישום פלילי או תעבורתי של הנהגים, וכן שעברו קורס לנהגי רכב ציבורי של משרד התחבורה, וכן עברו מבחן נהיגה עיוני ומעשי.

מי אחראי לשמירה על כללי הבטיחות בהסעה?

הנהג - קודם כל הנהג עצמו אחראי להתנהגות הילדים הנוסעים. הנהג צריך להיות ערני למתרחש ברכב, למנוע התנהגות פרועה, למנוע הוצאת ידיים וראש מחוץ לרכב, השלכת חפצים ברכב או מהחלון, וכן הלאה. על הנהג להסיע כאשר התלמידים יושבים בהתאם לרישיון הרכב ולמספר המושבים, ובכל מקרה לא יותר משני תלמידים על ספסל. אין להסיע תלמידים בעמידה. הנסיעה תתבצע רק כאשר התלמידים ישובים במושבי הרכב וחגורים בחגורות בטיחות ובהתאם לרישיון. על הנהג לאפשר ירידה מהרכב אך ורק דרך הדלת הקדמית, אלא אם כן יש בנסיעה מלווה מבוגר המפקח על הדלת האחורית. תחנות ההסעה צריכות להיות קבועות ומוסדרות מראש. אין להעלות או להוריד תלמידים במקומות מזדמנים. במידת האפשר, על הנהג להוריד ולהעלות את הילדים בצד הכביש שבו נמצא בית הספר או הבית, כדי שלא ייאלצו לחצות כבישים. על הנהג לבדוק את הרכב בתום כל הסעה ולוודא שלא נשארו בו ילדים או חפצים.

חברת ההסעות - כאמור, מעבר לאחריות הנהג, אחראית חברת ההסעות לתקינות כלי הרכב ולהעסקת נהגים בעלי רישיון מתאים, אשר עומדים בכללים שנקבעו.

הרשות המקומית - הרשות המקומית היא שאחראית לארגן את ההסעות ולבצע אותן. הרשות המקומית אחראית לבקרה ולפיקוח על קיום הוראות הבטיחות. חריגה מהוראות הבטיחות על ידי מפעיל ההסעות תגרור צעדי אכיפה וענישה, החל מקיזוז תשלומים המגיעים לו בגין ההסעה ועד הפסקת ההתקשרות עם החברה והגשת תלונה במשטרה.

ביטוח:

חברת ההסעות או נהג עצמאי צריכים לדאוג לביטוח חובה שמכסה הסעת תלמידים בשכר. פוליסת ביטוח חובה סטנדרטית בדרך כלל מחריגה הסעה בשכר, ולכן צריך לדאוג לפוליסה מורחבת יותר, המכסה גם הסעת תלמידים בשכר.

אם לנהג יש רישיון נהיגה מתאים ופוליסת ביטוח שמכסה הסעת תלמידים בשכר – הנהג והנוסעים מכוסים במסגרת ביטוח חובה אם נגרמו להם נזקי גוף.

מתי תיחשב הסעה להסעה בשכר הדורשת ביטוח ספציפי?

כדי שההסעה תיחשב "הסעה בשכר" צריך שיתקיימו שני תנאים: אם מדובר בנסיעה למטרת רווח, ואם מדובר בנסיעה בעלת צביון עסקי. לכן, גם אם מדובר בהסעות מידי פעם, ולא בקביעות, אבל הן למטרת רווח ובעלות צביון עסקי – הן נחשבות כהסעה בשכר, ונדרש ביטוח ספציפי לצורך כך.

גם תשלום חלקי או השתתפות בדלק יכולות להיחשב כמטרות רווח. השאלה אם לנסיעה יש צביון עסקי – כלומר האם מדובר בהסעת אנשים לצורך עסק ורווח - בנבדל מ"טרמפ חברי".

חשוב לזכור: למרות שתלמידי ישראל מבוטחים בפוליסת ביטוח תאונות אישיות, החלה עליהם גם מחוץ לשעות הלימודים, 24 שעות ביממה, ומכסה נזקי גוף שנגרמו לתלמידים, הרי הכיסוי הביטוחי אינו חל בדרך כלל על תאונות דרכים. לכן, הפיצוי יינתן מכוח פוליסת הביטוח של נהג ההסעות ו/או חברת ההסעות. זו הסיבה שנחוץ לוודא את קיומו של ביטוח ספציפי, המכסה הסעה בשכר.

המלצות בטרם שכירת שירותי חברת הסעות:

מומלץ לבדוק את המוניטין של חברת ההסעות – האם היא מוכרת, ידועה ומומלצת על ידי מי שהשתמש בשירותיה. מומלץ לבדוק האם החברה מעסיקה קצין בטיחות מוסמך בתעבורה, האם היא מקפידה לקבל אך ורק נהגים עם רישיון נהיגה הכולל אישור להסעת ילדים, האם היא מקפידה לקבל מכל אחד מהנהגים תעודת יושר כל 5 שנים, האם נהגי החברה עוברים ריענון נהיגה לפחות פעם בשנה, האם רכב ההסעה מתאים להסעת ילדים ועומד בתקנים הדרושים (שלט בולט, פנסי איתות, רכב חדיש ותקין, חגורות בטיחות, כיסאות בטיחות ועוד).

עו"ד כהן ובר-און
צילום: משרד כהן-בר-און