מה דינו של חתן כהן שנפטר לו קרוב?

מה האיסורים המוטלים על האבל בזמן שבעת ימי אבלות? גולן אזולאי מסביר. הרמב"ם היומי – הלכות אבל, פרק ה'

ערוץ 20 , י"ט באלול תשע"ז

גולן אזולאי הרמב"ם היומי
גולן אזולאי הרמב"ם היומי
ערוץ 20

מה דינו של חתן כהן שנפטר לו קרוב?