חותם: אסור להעדיף חולים מחו"ל

ארגון 'חותם' מפרסם דף עמדה הלכתי הקובע – "יש להעדיף טיפול בחולים ישראלים, ולצמצם את תיירות המרפא".

ידידיה בן אור , כ' באלול תשע"ז

אילוסטרציה
אילוסטרציה
צילום: iStock

ועדת הכנסת דנה בסוף השבוע האחרון בהצעת החוק שהגישו חברי הכנסת יריב לוין ומירב מיכאלי, המבקשת להסדיר את נושא תיירות המרפא.

תיירי מרפא הם חולים הבאים ממדינות שונות, בדרך כלל כאלה שרמת הטיפול הרפואי בהן נמוכה, על מנת לקבל טיפול טוב יותר בישראל. היות ואינם מבוטחים בביטוח רפואי כאן בארץ, התשלום שנגבה מהם הופך אותם לרווחיים יותר עבור בתי החולים.

בדו"ח מבקר המדינה שפורסם בשנת 2015, הצביע המבקר על העדפת תיירי המרפא וחולים פלסטינים לעומת המטופלים הישראלים. מטופלים פלסטניים, חשוב לציין, משלמים מחירים פחותים בהרבה מתיירי מרפא רגילים.

על פי דו"ח מרכז המחקר והמידע של הכנסת, בבית החולים הדסה עין כרם בירושלים, לשם הדוגמה, הוכפל מספר ימי האשפוז של חולים פלסטינאיים פי שניים בתוך חמש שנים. בשנת 2011 הוקדשו 7228 ימי אשפוז לחולים פלסטינאיים, לעומת 14,601 ימים בשנת 2015. נתונים אלה, ועוד רבים, נאספו על ידי ארגון 'לביא' בדו"ח מיוחד שחיבר בנושא.

המספרים האסטרונומיים האלה גדולים גם באופן יחסי למטופלים הישראלים. על פי נתונים שפרסם מנהל בי"ח הדסה עין כרם, פרופ' זאב רוטשטיין, במחלקה ההמטו-אונקולוגית – שעלתה לכותרות בשל התפטרות הרופאים בה – היו כמעט פי שניים מטופלים ערבים מיהודים. לעומת 12 מטופלים יהודים, טופלו במחלקה 21 חולים פלסטינאיים ושבעה תיירי מרפא ממדינות אחרות.

על אף כל זאת, הצעת החוק שעלתה לדיון בוועדת הבריאות של הכנסת התעלמה לחלוטין מבעיית החולים הפלסטינאיים. בחוק הוגדרו תיירי מרפא רק כאלה הזקוקים לאשרת כניסה, בזמן שפלסטינאיים אינם זקוקים לאשרה כזו אלא רק לאשרת שהיה.

בעקבות הדיון בוועדת הבריאות, פרסם ארגון 'חותם' נייר עמדה בנושא תיירות המרפא. בנייר העמדה, הובא העיקרון ההלכתי המתעדף את אנשי המקום על פני אלו הבאים מבחוץ לצורך קבלת סיוע, ובמיוחד אם הם בני לאום אחר. בנוסף, הועלו גם הזכות הקניינית של אזרחי ישראל המשלמים מס בריאות, והחשש הקרוב לשוחד שיכול להתפתח בעקבות קבלת תיירות מרפא.

בסיכומו קובע נייר העמדה כי "יש להגביל באופן משמעותי את תיירות המרפא במערכת הרפואה הציבורית", וכן "לחדד את ההנחיות האתיות ולאסור כל קדימות או העדפה של תיירות מרפא על פני חולים אזרחי ישראל".

בארגון לביא העוסק בסוגיה ציינו, "בבדיקת מבקר המדינה נמצא שמטופלים מהרשות הפלסטינית ומחו"ל, מקבלים עדיפות משמעותית בטיפולים בבתי החולים בישראל על פני מטופלים ישראלים. בימים אלו מקודם החוק לפיקוח על תיירי מרפא מחו"ל, אך באופן תמוה החוק מחריג את המטופלים מהרשות הפלסטינית מהפיקוח, ולמעשה מאפשר את המשך העדפתם על פני החולים הישראלים".

עוד הוסיפו בארגון לביא ואמרו: "בתוך חמש שנים הוכפל מספר המטופלים הפלסטינים בבתי החולים בישראל, ועיקר העומס נופל על המחלקות האונקולוגיות הקורסות תחת העומס. מנתונים עדכניים נמצא ששיעור השתלות מח העצם למטופלים פלסטינים בבית החולים הדסה עין כרם היה פי שניים מהישראלים ופי שלושה מתיירי המרפא. החוק החדש לא מטפל בבעיית המטופלים הפלשתינאיים, ולכן לא יפתור את בעיות העומס".