דרישה: לחייב ערבים בשיוויון בנטל

'עוצמה יהודית' פנתה ליועץ המשפטי לממשלה ודרשה להחיל את פסיקת בג"ץ שביטלה את חוק הגיוס, גם על הציבור הערבי בישראל.

רעות הדר , כ"ב באלול תשע"ז

ד"ר מיכאל בן ארי
ד"ר מיכאל בן ארי
צילום: אלירן אהרון

יו"ר עוצמה יהודית, ד"ר מיכאל בן ארי פנה באמצעות עו"ד איתמר בן גביר ליועץ המשפטי לממשלה ודורש ממנו להחיל את פסיקת בג"ץ לביטול חוק הגיוס גם על המגזר הערבי - ולכל הפחות לחייב ערבים לשרת בשירות לאומי אזרחי.

במכתב שנשלח אחר הצהריים (רביעי) נכתב בין היתר כי "כל האמור בפסק דינו של בג"ץ יפה גם לערבים ולח"מ לא ברור מדוע קיימת הפליה ופגיעה בעקרון השוויון באופן כזה שעשרות אלפי אזרחים ישראלים לא מוזמנים ללשכת גיוס או לכל הפחות לשרת בשירות לאומי-אזרחי, רק בגלל היותם ערבים".

בפנייתם הדגישו אנשי עוצמה יהודית כי המחוקק עצמו לא קבע שיש לפטור ערבים מלשרת בצה"ל או בשירות לאומי אזרחי - ועל כן הדברים חמורים אף יותר מעניין גיוס החרדים.

"בנסיבות אלה, פונה אליך מרשי כצעד ראשון לפני עתירה לבית המשפט העליון ומבקש את תגובת אדוני ולמעשה את תגובת מדינת ישראל. לטעמנו, מתן דחיית שירות גורפת ללא כל סמכות חוקית לכך, שעם השנים הופכת לפטור משירות צבאי לעשרות אלפים המיועדים לשירות בטחון אך מטעמים של גזע, מהווה פגיעה בשוויון של כל אחד מקבוצת הרוב, המחויב בשירות צבאי".

"יש בה הפליה ללא שוני רלוונטי המצדיק אותה. אכן, אין דבר בדתיותו של אדם שימנע ממנו שירות צבאי או לכל הפחות שירות לאומי. רבים מחיילי צה"ל הם בני מיעוטים. הבחנה בין מיועדים לשירות ביטחון על בסיס השקפת עולם דתית או גזע, היא הפליה ללא כל שוני רלוונטי".

המכתב נשלח גם לראש הממשלה, לשר הביטחון, לרמטכ"ל ולראש אגף כוח אדם בצה"ל.