עתירה: לעצור פיתוח קידוחי הגז

העותרות, החברה להגנת הטבע ואדם, טבע ודין, מבקשים משופטי בג"ץ להורות לעצור את תכניות הפיתוח של קידוחי "כריש" ו"תנין".

שלמה פיוטרקובסקי , כ"ג באלול תשע"ז

לעצור את התכניות. אסדת קידוח
לעצור את התכניות. אסדת קידוח
צילום: Ismail Zetouni, רויטרס

החברה להגנת הטבע ואדם, טבע ודין, הגישו הבוקר (חמישי) עתירה לבג"צ, נגד משרד האנרגיה והממונה על ענייני הנפט במשרד.

העותרות דורשות שהמשרד יבטל את האישור שנתן לתכנית הפיתוח של מתקני הפקת הגז "כריש" ו - "תנין", שבתחום המים הכלכליים של ישראל.

לטענת החברה להגנת הטבע ואדם, טבע ודין, אישור תכנית הפיתוח, צריך להינתן רק לאחר השלמת תסקיר השפעה על הסביבה, הכולל בחינת חלופות, פרסום לציבור ומתן הזדמנות לציבור להעיר את הערותיו והשגותיו בנוגע לתכניות אלה.

על פי העתירה, "כיום, היחסים בין המדינה, היזמים והציבור, אינם מוסדרים ולמרות הסכנות – מי שמאשר את הקידוחים הוא משרד האנרגיה בלבד, ללא שקיפות והרחק מהעין הציבורית".

"התוצאה - במקרה של פגיעה סביבתית, כתוצאה מפעולות פיתוח ותפעול, אין למדינה מענה אפקטיבי. לא יכול להיות שהגורם המאשר, הוא גם הגורם המפקח", מוסיפות העותרות.