גפני מנע העברת תקציב לישובי יו"ש

גפני תירץ את הדחייה בבקשה לבחון האם ההעברה עומדת בתבחינים שנקבעו להעברות לרשויות ביהודה ושומרון במסגרת תקציב 2017.

שלמה פיוטרקובסקי , ו' בתשרי תשע"ח

עיכב. גפני
עיכב. גפני
צילום: יונתן סינדל

ועדת הכספים אישרה היום (שלישי) העברות תקציביות בסך כולל של 1.170 מיליארד ש"ח.

מתוך העברות אלו: 1.162 מיליארד ש"ח הן העברות תקציביות חדשות במסגרת שינויים בתקציב 2017 בעקבות שינוי סדרי עדיפויות ותכניות תקציביות ועוד 9 מיליון ש"ח העברות של עודפי תקציב במשרדי וגופי הממשלה השונים משנת 2016 לשימוש בשנת התקציב הנוכחית. העברה אחת בסך 30 מיליון ש"ח עוכבה לבקשת יו"ר הוועדה, ח"כ משה גפני.

23 מיליון ש"ח הועברו לרשויות הפיקוח – התקציב נועד עבור תשלום לנפגעי אסון וורסאי. מכורח חלוקת האחריות בין משרדי הממשלה, נדרש מנהל התכנון לשלם סכום זה.

635 מיליון ש"ח הועברו למשרד הבינוי והשיכון – התקציב נועד עבור התאמות בתקציב הפיתוח של המשרד – לצרכים שונים במסגרת הדיור הציבורי, ביצוע עבודות פיתוח לבנייה חדשה וקידום הסכמי גג ביישובי הפריפריה.

476 מיליון ש"ח הועברו עבור קרן הבלאי של משטרת ישראל - על מנת לאפשר התחייבויות לרכישת רכבים. ח"כ מיקי לוי (יש עתיד) יצא נגד כך שההעברה הינה במסגרת הרשאה להתחייב, בניגוד לתכנון המקורי, במסגרתו היה אמור הסכום לעבור כחלק מתקציב הבסיס של המשטרה.

21 מיליון ש"ח הועברו לתמיכות בענפי המשק – התקציב נועד לצרכי מערך הבדיקה ברשות וכן לביצוע שינויים בתוכנית הרשות.

6 מיליון ש"ח הועברו העברה פנימית בתקציב משרד הביטחון - עבור סיוע בשכר דירה לחיילים בודדים משוחררים. השינוי לא נכלל בבסיס התקציב מאחר שמדובר בתיקון חקיקה שבוצע לאחר העברת התקציב.

4.5 מיליון שקלים עודפים הועברו מתקציב 2016 לתקציב 2017 במרכז למיפוי ישראל – מקור העודפים בעיכוב בהשלמת הליכי מכרזי מיפוי לרכישת שירותים מקצועיים.

4.5 מיליון ש"ח עודפים הועברו לתקציב 2017 במשרד הפנים – מקור העודפים בהליכי מכרזים שטרם הושלמו, לעניין רכישת מלאים לשעת חירום ועבור פעולות הדרכה וכן לעניין פיתוח תוכנות מחשוב חדשות לצרכי תפעול הרשות למאגר ביומטרי.

הוועדה עיכבה העברת 30 מיליון ש"ח תקציב עודפים ברשויות המקומיות מהשנה שעברה - מקור העודפים הינו בהעברה שאושרה בחודש דצמבר אשתקד עבור מענקים להתיישבות צעירה ביהודה ושומרון, והליכיה לא הושלמו.

ההעברה עוכבה לבקשת יו"ר הוועדה, ח"כ משה גפני (יהדות התורה), שביקש לטענתו לבחון האם זו עומדת בתבחינים שנקבעו להעברות לרשויות ביהודה ושומרון במסגרת תקציב 2017.