הרבנים התפייסו לקראת יום הכיפורים

הרב אביגדור נבנצל נפגש עם הרב אריה שטרן ויישר עמו את ההדורים לאחר שלא הכיר ברב שטרן כרבה של ירושלים ואף ביקש להחרימו.

חזקי ברוך , ח' בתשרי תשע"ח

הרבנים שטרן ונבנצל
הרבנים שטרן ונבנצל
צילום: לשכת הרב שטרן

רבה של העיר העתיקה הרב אביגדור נבנצל נועד למפגש פיוס עם רבה של ירושלים הרב אריה שטרן.

המפגש נערך בביתו של הרב נבנצל, ושני הרבנים יישרו ביניהם את ההדורים לקראת יום הכיפורים.

כזכור, לאחר שנבחר הרב שטרן לרבה של העיר ירושלים, הרב נבנצל כתב כי הוא אינו מכיר בבחירתו של הרב שטרן. "הנני להודיע כי איני מכיר בר' אריה שטרן כרב עיר הקודש, הנני מבקש שלא יזמינו אותי לאירועים שבהם הוא נוכח. יותר איני מעוניין לדבר בנושא", כתב אז הרב נבנצל.

היום כאמור, בירך הרב נבנצל את הרב שטרן שיצליח כרבה של ירושלים במאבקיו למען שמירת הכשרות, קדושת השבת וקדושת הכותל המערבי.