"קדמו את רפורמת המינויים"

מנהלי ארגוני החברה האזרחית פנו לשרים וקראו להם להגביר את המשילות, באישור שינוי דרכי המינוי למשרות בכירות בשירות הציבורי.

ניצן קידר , י"א בתשרי תשע"ח

הממשלה תדון. ארכיון
הממשלה תדון. ארכיון
צילום: חזקי ברוך

הממשלה תדון היום (ראשון) בשתי הצעות החלטה שזכו לשם "רפורמת המינויים", אותן מקדמת שרת המשפטים איילת שקד בסיוע שר התיירות יריב לוין.

הצעה אחת מדברת על שינוי דרכי המינוי למשנים למנכלי"ם של משרדי הממשלה. לפי ההצעה השניה ישונו הרכבי ועדות האיתור לתפקידים בכירים בשירות המדינה באופן שיאותורו וימונו עם השפעה וסמכות השר של המשרד הממשלתי בו נערך המינוי.

על פי הצעת ההחלטה, "הרכב וועדת האיתור יכלול שלושה חברים במקום חמישה. בועדה יכהן המנהל הכללי של המשרד שבו נמצאת המשרה או נציגו מקרב העובדים הבכירים של משרדו, נציב שירות המדינה או נציגו, וכן נציג נוסף, בעל מומחיות וניסיון בתחום הרלוונטי, שימונה על ידי המנהל הכללי של המשרד שבו נמצאת המשרה ונציב שירות המדינה יחדיו".

כיום ועדות האיתור לא מוכרחות להביא יותר ממועמד יחיד, כך הפכו השר והממשלה לחותמת גומי במינוי בכירים. כעת, ע"פ ההצעה ועדת האיתור תביא שניים או שלשה מועמדים ותוכל לדרג את העדיפות ביניהם. השר יכול לבחור בכל מועמד, ואם ירצה למנות מועמד שלא תועדף על ידי הועדה יוכל לעשות זאת לצד נימוק בכתב להחלטתו.

לקראת ישיבת הממשלה פנו ארגוני החברה האזרחית לשרים ולראש הממשלה וקראו להם לאשר את ההצעה שלדבריהם תאפשר לנבחרי הציבור בממשלה להשיב לעצמם את הסמכות והיכולת לקבוע ולממש את המדיניות הנבחרת.

מנהלי הארגונים - מאיר רובין מפורום קהלת, אברהם אסבן מהקרן לחברה האזרחית, יהודה עמרני מהתנועה למשילות ודמוקרטיה ומירי שלם מהמכון לאסטרטגיה ציונית כתבו לשרים כי קיים "חוסר איזון ביחסי הכוחות הדמוקרטיים בין הדרג הנבחר לגורמי שלטון מקצועיים בלתי נבחרים. ממשלות ישראל מתמנות, אך יכולתן לממש ולהוציא לפועל את המדיניות אשר נבחרו ליישמה נבלמת".

הארגונים אומרים כי על הממשלה לאשר את שינוי דרכי המינוי ובכך "לפתח ולבסס את סמכות נבחרי הציבור בממשלה ובכנסת לבצע מינויים חשובים לטובת מימוש מדיניות הממשלה".

אברהם אסבן, מנכ"ל הקרן לחברה האזרחית אומר כי "תהליכי תכנון המדיניות במשרדי הממשלה השתפרו בעשור האחרון, עם זאת יכולת מימוש המדיניות והביצוע בפועל עדיין מקרטעת במקרים רבים. אנו מברכים על המהלך המדובר וסבורים כי הוא ישפר את האיזון החשוב בין דרג נבחר ומקצועי. האזרחים המצביעים בקלפי מעוניינים לראות את המדיניות הממשלתית מבוצעת בשטח, כאן נמדדים השרים שלנו ויש לאפשר להם מרחב עבודה סביר".