נמצא החיבור של הש"ך שאבד בשואה

מאז ימי שואת יהודי אירופה נעלמו עקבותיו של כתב היד. "יש לספר הזה חשיבות אדירה עבור העולם היהודי".

רעות הדר , י"ד בתשרי תשע"ח

''פריט חשוב ומרגש''
''פריט חשוב ומרגש''
צילום: בית המכירות הפומביות קדם, ירושלים

לידי בית המכירות הפומביות 'קדם' התגלגל לאחרונה ספר ישן, חלק הראשון של 'ספר הארוך' מאת בעל הש"ך, דפוס תקס"ט (1809) וינה.

בסוף הכרך התגלו ארבעה גיליונות לא מהודקים, של מה שנחשב עד היום כחיבור אבוד שלא הודפס ולא שרד את השואה - החלק השני של 'ספר הארוך' על טור יו"ד.

ההשערה היא כי הגיליונות הודפסו בהונגריה-טרנסילבניה בבית דפוס שלא השלים את המלאכה.

בבדיקה מול רשומות ביבליוגרפיות וקטלוגים של ספריות שונות, לא נמצאה כל ידיעה על הדפסתו בפועל של החלק השני של 'ספר הארוך' מה שאומר שהחיבור שהתגלה הינו, ככל הנראה, עותק יחידי בעולם.

התגלית המפתיעה של החיבור האבוד חשובה מאין כמותה: ככל הידוע, כתב היד שממנו הועתק החיבור אבדו עקבותיו בתקופת השואה, ולא נותר מחיבור זה כי אם ההעתק המודפס שהתגלה עתה.

לחיבור שהתגלה, יש היסטוריה ארוכה ומלאת מאמצים לא פשוטים של ניסיונות הדפסה. לפי הידוע, כתב היד של החלק השני עבר בירושה אל בנו של בעל ה"מנחת אהרן", הגאון רבי אליעזר משוואבך בעל "חידושי בני אהרן" שהדפיס את חלקו הראשון של "ספר הארוך".

אזכור ראשון להימצאותו של כתב היד של החלק השני, נמצא בשנת תרכ"ח 1867, במאמר בשבועון "דער איזראליט" - שם נכתב כי כתב היד נמצא בידי רבי נפתלי הירש ברלינגר ממשפחת צאצאיהם של הש"ך ושל בעל "מנחת אהרן" והוא רוצה להדפיסו.

מתוך הספר
צילום: בית המכירות הפומביות 'קדם'

לאחר מכן עבר כתב היד לרבי שמעון לעווי מפיורדא, אשר כתב בספר אחר שהוציא כי הוא מקווה להביא תחת מכבש הדפוס חיבורים נוספים הנמצאים תחת ידו ולא נדפסו "ובפרט חלק שני ארוך מש"ך מרבינו הגאון בעל הש"ך ז"ל - כי לא נגה עליהם עדיין אור הדפוס". ממנו עבר כתב-היד אל צאצאיו, משפחות ברלינגר ולעווי.

במהלך הדורות היו מבני המשפחה שרצו להוציא את כתב היד לאור ולהביאו לדפוס, אך מסיבות שונות לא עלה הדבר בידיהם. מאז ימי שואת יהודי אירופה נעלמו עקבותיו של כתב היד, וכנראה שאבד בשואה.

הספר שבתוכו נמצאו הגיליונות היה שייך לרב ישראל וועלץ ראב"ד בודפשט, מגדולי רבני בודפשט לאחר השואה. כך מעידות החותמות בעמוד הראשון של הספר. רבי ישראל וועלץ היה הרב הראשון מרבני בודפשט שלאחר המהפכה הקומוניסטית בהונגריה עלה לארץ ישראל, ואת רוב ספריו השאיר בידי רעיו הרבנים שנותרו בהונגריה.

לא ידוע מתי נדפסו הגיליונות שהתגלו, האם יצאו לאור בשנות התר"פ-תר"צ, על ידי רבי שמעון או שמדובר בהדפסה מאוחרת יותר, של קרובי משפחתו - שקיבלו מאלמנתו את כתב היד הערוך לדפוס.

מרון ארן מבית המכירות קדם מספר כי "שמחנו מאוד כאשר פריט חשוב ומרגש זה התגלגל לידינו, חשיבותו של הספר היא כחשיבות כתב יד - שכן הוא המקור היחידי הנמצא מחיבור שלם מהש"ך, חלק שני לחיבור חשוב, שחלקו הראשון מצורף כיום לרוב מהדורות הטור. מרגע שהפצנו את הקטלוג שלנו בנושא קיבלנו פניות ממתעניינים רבים מכל העולם - המעידים כולם על החשיבות האדירה שיש לספר הזה עבור העולם היהודי".