"התימנים הם הפריזר של העם היהודי"

ספר חדש ובו תשובות שהשיב הרב יוסף קאפח זצ"ל לרב שמואל טל יצא לאור לאחרונה. לרגל ההשקה נפגש הרב טל לשיחה עם הרב רצון ערוסי.

רפאל לוי , כ"ו בתשרי תשע"ח

הרב שמואל טל והרב רצון ערוסי
הרב שמואל טל והרב רצון ערוסי
צילום: יהודה לרנר

בישיבת תורת החיים נערך בחג הסוכות ערב השקה, לרגל צאתו לאור של הספר 'טל יוסף', ובו 290 תשובות שהשיב הרב יוסף קאפח זצ"ל לרב שמואל טל.

הערב הוקדש לאחד הנושאים המרתקים והמרכזיים בחייו של הרב קאפח, ולא פחות מכך בחייו של הרב טל: מערכת היחסים המורכבת שבין חיפוש האמת הצרופה והליכה בלתי מתפשרת אחריה, ובין האחדות והשלום.

'הפריזר של העם היהודי'

הרב רצון ערוסי פתח את הערב בתיאור על מצוות הקבלת פני רבו בתימן. "דרכם של תימנים שהם שמרנים. אני קורא להם 'הפריזר של העם היהודי'. כשהיו מקבילים פני הרבנים, הרבנים היו נושאים ונותנים בינם לבין עצמם בשאלה הלכתית מעשית. לא דנים בכתב כמו היום, אלא כל הרבנים דנים וכל התלמידים שומעים את המשא ומתן, ושומעים איך הוכרעה ההלכה או ששומעים שלא הוכרעה ההלכה. אבי מורי סיפר לי שזה מעמד כזה קדוש שאפילו מי שאינו איש ספר מתעורר מהמעמד הזה. ולכן כשבאתי לארץ ניסיתי לחדש את המעמד הזה."

הרב ערוסי המשיך ועמד על מידת בקשת האמת של הרב קאפח, וההתמודדות עם מורכבויות שהיא מייצרת, כמו למשל המתיחות בין הרצון לקיים את ההלכה כמאמרה ובין המנהג המקובל, במצב שבו הציבור נוהג אחרת. הרב ערוסי הדגיש כי מדובר בהתמודדות של אמת מול אמת, ולא בפשרנות – שהרי גם הצורך להתחשב במנהג המקובל הוא רצון התורה.

הוא הוסיף והראה כי הרמב"ם מבחין בין מצב של אנשים שאין להם ידע בסיסי ביהדות, שאין לנהוג בפניהם מנהגים שייראו להם מוזרים, ובין אנשים שמכירים את התורה ובכל זאת טועים בעניין מסוים, שעליהם לא נאמרה מגבלה זו. ועוד הראה כי באופן מפתיע, בכמה עניינים הרב קאפח לא נמנע מהליכה בדרך שאינה בדיוק דרכו של הרמב"ם, כאשר בקשת האמת הובילה אותו לכך, ובכלל זה עמדתו של הרב קאפח שלאור גילויי המדע יש איסור תורה בהריגת כינה בשבת, בשונה מדעת הרמב"ם שהתיר זאת.

מתי לומר את האמת ומתי לשתוק?

אחרון הדוברים היה הרב טל, שביקש בכמה דקות לתת נוסחה – מתי צריך לומר את האמת ללא משוא פנים ולקיים 'לא תגורו מפני איש', ומתי צריך להיזהר מאמירת דבר שלא יתקבל בלב השומעים. והרי תמצית הדברים:

המקור לכך שאין לומר 'דבר שאינו נשמע' הוא הפסוק בספר משלי: "אל תוכח לץ פן ישנאך", וממנו נגזרת גם הנוסחה המאזנת שמאפשרת מצד אחד להיות עצמאי ובלתי תלוי ומצד שני להיות מעורב עם הבריות ולהימנע מאמירת דברים שלא במקומם: "אם הקב"ה נותן לי איזה אמת, אני חייב לומר אותה. אני כמובן חייב לברר במתינות, אבל אחרי שביררתי כפי דעתי, אני חייב לומר את הדבר הזה. כרב, כדיין, כתלמיד, כמחבר ספרים. הקב"ה לא נתן לך את האמת סתם, אלא כדי שתוציא אותה לאור. לעומת זאת, יש שאלה האם ומתי ואיך להוכיח אנשים אחרים על התנהגותם, ושם צריך זהירות גדולה והרבה שיקול דעת."

'מדובר בצדדים שונים של אותה מטבע'

הרב הראל דביר, מעורכי הספר החדש, מסכם את הערב: "הצורך באחדות הוא ממש צורך קיומי היום. בכל המגזרים והחוגים מדברים על כך שמוכרחים למוסס את המחיצות המיותרות שמפרידות בינינו, ולהתאחד סביב ערכי היסוד שרובם הגדול משותפים לכולנו. אבל בשביל זה צריך הרבה ענווה ומוכנות לוותר ולהשתנות. ככל שאדם מסור יותר לבקשת האמת, הוא נעשה יותר עניו ופחות מרוכז בעצמו. ולכן בעומק, לא רק שבקשת האמת אינה סותרת לשלום, אלא מדובר בצדדים שונים של אותה מטבע".