"תעודות לא מהרבנות - חשש טריפה"

הרב הראשי של רמת גן, הרב יעקב אריאל, יוצא בתשובה חריפה השוללת מכל וכל הסתמכות על תעודות ההשגחה של ארגון "השגחה פרטית".

רפאל לוי , כ"ו בתשרי תשע"ח

הרב יעקב אריאל
הרב יעקב אריאל
יוני קמפינסקי

רבה הראשי של רמת גן, הרב יעקב אריאל, יוצא נגד ארגון "השגחה פרטית" באופן חריף וקובע כי לא ניתן לסמוך על תעודותיו.

נציין כי מדובר בתעודות שהונפקו לאחרונה בעקבות פסיקת בג"ץ, ואשר כוללות מצג כשרותי של בעל העסק אודות הסטנדרטים הכשרותיים הנהוגים בו, ומנגד אישור של ארגון "השגחה פרטית" אודות השגחתם על העמידה בסטנדרטים.

גולש באתר ישיבה אשר ביקש לדעת כיצד יש לנהוג ביחס לתעודות הללו, אותן מנפיק ארגון "השגחה פרטית" פנה לרב אריאל בשאלה בנושא זה.

"אפשר להסתמך רק על תעודה מרבנות מוסמכת מטעם הרבנות הראשית", קבע הרב אריאל בתשובתו.

הרב אריאל הוסיף, "על תעודות אחרות אין להסתמך. המזון שם הוא בחשש טריפה. מי שהביא מזון כזה לביתו ובישלו צריך להכשיר את הכלים".

תגובת ארגון "השגחה פרטית": "מעניין לראות שכל הדמויות שיוצאות לאחרונה נגד 'השגחה פרטית' הן דמויות מתוך הרבנות הראשית ומטעמה, דמויות עם אינטרסים מובהקים בשימור הכח והמונופול בידיהן. ברגע שגורם חיצוני ואובייקטיבי כמו מבקר המדינה בוחן מה קורה בשטח בחסות התעודות שהנפיקה הרבנות, אנחנו מגלים איפה באמת קיים חשש טרפה: משגיחים שמדווחים על 27 שעות עבודה ביממה ב-18 עסקים שונים, מפקחי כשרות שמפקחים על עצמם, נפוטיזם שורשי, אי-אכיפת סטנדרטים הלכתיים אחידים ועוד ועוד. מי שאומר כי ניתן להסתמך רק על תעודות כשרות מטעם הרבנות הראשית, בעצם טוען שכל מי שאוכל בחו"ל - אוכל חשש טרפה. זאת טענה מופרכת. הכשרות היתה לפני הרבנות הראשית, ותישאר גם הרבה אחרי פירוק המונופול שלה. כמו 'השגחה פרטית', גם שאר ארגוני הכשרות האיכותיים והמקצועיים ביותר בעולם פועלים ללא כל מעורבות של מערך הכשרות הכושל והמכשיל של הרבנות הראשית".