גפני לבנט: תקן תקציב מוסדות המוכש"ר

במכתב לשר החינוך בנט דורש ח"כ גפני לתקן את תקציב מוסדות המוכר שאינו רשמי והפטור הלוקה בחסר גם על פי אמות המידה הרשמיים.

חיים לב , כ"ז בתשרי תשע"ח

משה גפני
משה גפני
צילום: יונתן סינדל

במאבק לשיפור מעמדם של מוסדות המוכש"ר והפטור: יו"ר ועדת הכספים ח"כ משה גפני שיגר היום (ג') מכתב לשר החינוך נפתלי בנט בו הוא דורש לתקן את תקציב מוסדות המוכר שאינו רשמי והפטור הלוקה בחסר גם על פי אמות המידה הרשמיים.

"לאחרונה קיימה ועדת כספים דיון בנושא תקצוב החינוך המוכר שאינו רשמי. בדיון התברר שלמרות שיש לתקצב את החינוך המוכר שאינו רשמי ב75% ואת מוסדות הפטור ב-55%, בפועל המצב הוא שמוסדות אלה מתוקצבים באחוזים נמוכים באופן משמעותי", כתב גפני.

לדבריו, בשל תקנות הממשלה הקודמת, לוקה התקציב בחסר. "התברר כי במהלך כהונתה של הממשלה הקודמת תיקן שר החינוך דאז שי פירון את תקנות החינוך הממלכתי, כך שנקבע בהן שהשתתפות המדינה תהיה יחסית להשתתפותה מתקן הבסיס במקום משעות הלימוד. תיקון זה הביא לכך שבפועל התקציב שמקבלים המוסדות האמורים נמוך באופן משמעותי, עובדה הגורמת למנהלי המוסדות לקריסה בשל העומס התקציבי הלא מוצדק".

יו"ר ועדת הכספים אף הזכיר במכתבו לשר החינוך כי מדובר בסעיף שעוגן בהסכם הקואליציוני. "בנוסף, כידוע לך, בהסכם הקואליציוני נקבע מפורשות שלענין תקציב המוסדות, יש לחזור לתקצוב של שנת 2012, קרי: לבטל את ההחמרות שנקבעו בכהונת הממשלה הקודמת ובכלל זה התקנות האמורות. חברי ועדת הכספים ואנוכי סבורים שיש לתקן עיוות זה. הדבר בידך כיוון שבתקנות עסקינן", כתב.