דרמה בלב הים

סירת אבטחה של חברת חשמל קיבלה במהלך הלילה קריאת מצוקה מספינת מדידות ובתוך שש דקות הגיעה לחלצה.

אורלי הררי , כ"ז בתשרי תשע"ח

דרמה בלב ים
דרמה בלב ים
צילום: חברת החשמל

במהלך הלילה התקבלה קריאת מצוקה מספינת מדידות שהייתה בקרבת האוניה המגזזת (המספקת גז טבעי לחברת החשמל).

סירת האבטחה של חברת חשמל הנמצאת במקום, הגיעה במהירות לספינה, שהחלה לשקוע.

צוות האבטחה חילץ בשלום את שני אנשי הספינה השוקעת והעבירם לנחל חדרה.