שירות בכיתת כוננות - יוכר כמילואים

ועדת החוץ והביטחון אישרה צו חדש שיאפשר להכיר בהתנדבות בכיתות הכוננות ביישובים כשירות מילואים.

חזקי ברוך , ג' בחשון תשע"ח

כיתת כוננות
כיתת כוננות
הלל מאיר

ועדת החוץ והביטחון, בראשות ח"כ אבי דיכטר (הליכוד), החלה הבוקר (שני) את דיוניה במושב הכנסת החדש, בדיון בו אושרו, פה אחד, צווים ותקנות הנוגעים לשירות המילואים.

שני הצווים בהם דנה הוועדה עוסקים בשירות במחלקת הגנה יישובית (כיתת כוננות) כשירות מילואים, בעקבות מסקנות עבודת מטה שערך צה"ל בנושא מערך ההגנה המרחבית.

סא"ל אייל יוסיפסקו, ראש ענף תכנון כח אדם מילואים, הסביר כי עבודת המטה ערכה מיפוי והסדרה של כלל כיתות הכוננות ביישובים אשר גזרות פיקודי צפון, דרום ומרכז, והוחלט כי נכון יהיה להפעילן מתוקף חוק המילואים ולא חוק השמירה, כפי שנעשה היום, בכדי לאפשר את המסגרת הצבאית לפעילות.

מסגרת זו, אמר יוסיפסקו, תאפשר את הסדרת כח האדם, שיטת ההפעלה ומודל אימונים וכשירות מסודר ככל יחידה צבאית. מבחינת אנשי כיתות הכוננות הדבר יאפשר להם ליהנות מזכויות אנשי המילואים בכל הקשור לתגמולים, הטבות וכן הכרה כנכה או חלל צה"ל בשל פגיעה במהלך הפעילות.

תיקון צו שירות המילואים (מטרות הקריאה לשירות מילואים) הוסיף את השירות בכיתת הכוננות לרשימת המטרות שלשמן ניתן לקרוא לחייל מילואים לשירות מילואים.

תיקון צו שירות ביטחון (קביעת מקצועות ותפקידים לעניין פטור משירות ביטחון מחמת גיל) הביא לכך שגיל הפטור משירות מילואים לבעלי התפקידים במערך ההגנה המרחבית ימשיך לעמוד על 49, כפי שהיה עד ה-30 ביוני 2017.