תושבי נתיב האבות עונים לעודד רביבי

ראש מועצת אפרת קרא ללמוד לקח מבג״ץ נתיב האבות ולבנות את ההתיישבות רק על פי החוק. התושבים שבתיהם יהרסו בקרוב פרסמו את תגובתם.

ערוץ 7 , ה' בחשון תשע"ח

נתיב האבות
נתיב האבות
צילום: גרשון אלינסון, פלאש 90

"ויש עבירות... שהרגיל בהן אין להם חלק לעולם הבא... ואלו הן: המלבין פני חברו ברבים, והמתכבד בקלון חברו" (רמב"ם, הלכות תשובה, ג', י"ד)

מרה כלענה היתה אכזבתנו ממי שהחשבנו לחברנו הנאמן, ראש מועצת אפרת עודד רביבי, בראותנו אותו מלבין פנינו ברבים, מתכבד בקלוננו ומחפש לקושש לעצמו בכך אהדה בת רגע בקרב מחנה ההורסים והמחריבים.

עודד רביבי, אתה יודע היטב שלא על אדמה גזולה הקמנו את בתינו.

היטב אתה יודע שאין דורש לקרקע, ואם היה דורש כלשהו, שהיה מוכיח בכלים המשפטיים המקובלים שהקרקע שלו, מלכתחילה לא היו נבנים עליה הבתים, ואילו נבנו היו מפונים מיד וברצון ביוזמתנו אנו.
עוד היטב אתה יודע, שכל זאת ידוע ומוכר היטב לשופטי בג"צ, שהחליטו לפסוק על הרס מוחלט וסופי של בתינו, ממניעים לא ענייניים כי אם פוליטיים.

גם אלף תוכחות צדקניות רצופות שתוכיח אותנו בעיתון על ה"דרכים הלא חוקיות" שבהן בנינו את שכונת נתיב האבות של אלעזר, לא ישנו את העובדה שהדרכים ה"לא חוקיות" האלו הן הדרכים שבהן נבנה רוב מניינו ובניינו של המפעל הציוני.

השאלה הצריכה לעמוד במרכז היא האם גזלנו את אדמתו של מישהו. ואנחנו יודעים ובג"צ יודע וגם אתה יודע, שלא גזלנו קרקע מאף אחד.

עודד רביבי, פניך לפוליטיקה הארצית ולהנהגת ההתיישבות ביהודה ובשומרון. לא באמצעות חנופה לשמאל ובאמירת הן על עוול משווע שמבצעת בהתיישבות דיקטטורה שיפוטית שיכורת כוח, תפלס את דרכך מעלה.

נזכור לך את זה. נזכור ולא נשכח.
תושבי נתיב האבות