קריית ספר - המלצותיו של הרב יואל קטן

ראוי היה שהצניעות תהיה נושא צנוע, מובן מאליו, שאין מדברים עליו בפומבי.

הרב יואל קטן , ו' בחשון תשע"ח

הרב יואל קטן
הרב יואל קטן
צילום: אתר ישיבה

שלי, שלך.

פרקי השקפה והלכות צניעות.

הרב ישראל וונדי.

ירושלים, דברי שיר, תשע"ז. 159 עמ'

(077-3220338)

ואין מדובר רק על צניעות בענייני נשים, אלא גם על התנהגות צנועה בענייני דרך ארץ ובענייני ממון, בענייני קודש ובענייני חול. אולם המציאות היא שענייני הצניעות לכל סוגיהם אינם מובנים מאליהם בדורנו, ואצל רבים ההזדמנות היחידה לפגוש בהם היא באמצעות מישהו שמשתדל "להיות איש" ומציג לפני שומעיו וקוראיו את עניין הצניעות, את פרטיו וכלליו המעשיים והרוחניים, את מעלותיה של הצניעות ואת גנות הפכה ועוד.

אין ספק שהתחומים הבולטים ביותר שבהם דרושה תשומת לב לצניעות, תחומים שגם יהודים ויהודיות טובים ויקרים נכשלים בענייניהם, הם תחומי הלבוש הנשי וההתנהגות שבין המינים בחברה המעורבת שבה אנו חיים, שני תחומים נפרדים שקשורים באופן הדוק זה בזה. בכל העניינים הללו עוסק הרב וונדי בעדינות וברגישות אך באופן מדויק וברור, ופורש כשמלה משנה הלכתית והתנהגותית מאוזנת ומבוססת על צניעות הלבוש הנשי ומעט גם על הצניעות הגברית, על דין לא ילבש ועל עבודה במקום מעורב, על הגדרת קלות ראש ועל האסור והמותר בשירת נשים, על רמות ההרחקה בין המינים ועל הגדרת נגיעה של חיבה ועוד ועוד.

המחבר מצרף פרקי מחשבה וחינוך לפרקי ההלכה וההנהגה, והכול בעדינות ובשפה ברורה, ומניח לפני הציבור שומר התורה כלי מעולה לחיזוק עניינים אלו שכה דורשים חיזוק.

***

התפילה בישראל – היבטים חדשים.

בעריכת אורי ארליך.

באר שבע, אוניברסיטת בן גוריון בנגב, תשע"ו. 398+160 עמ'

(02-6783554)

התפילה היא הביטוי המרכזי של עבודת ה' מאז חורבן המקדש וביטול הקורבנות. כבר חז"ל התחילו לפרש את התפילות ואת מבניהן ובכך המשיכו גדולי כל הדורות. במאה השנים האחרונות החל גם מחקר מדעי-אקדמי של תולדות התפתחות התפילה וסידורה, ומגמה זו התגברה בעשרות השנים האחרונות. ספר זה כולל כעשרים מחקרים, רובם בעברית ומיעוטם באנגלית, רבים מהם בעלי ערך: מאמר אחד מראה כיצד אפשר ללמוד מתוך לשון הפיוטים וסידורם עובדות רבות הקשורות לתולדות התפילה בישראל, מחקר אחר עוסק בפיוט הנפלא "יגדל אלוקים חי" ובמקורותיו ובמחברו רבי דניאל ברבי יהודה הדיין, אחרים בקביעת חזון העצמות היבשות כהפטרת שבת חול המועד סוכות, בנסיבות ביטול מנהג התפילה הארצישראלי במצרים בימי רבי אברהם בן הרמב"ם, בפולמוס סביב לאיורים שנוספו בכתבי היד העתיקים של מחזורי אשכנז, ועוד.

***

שניהם כאחד.

איש ואשתו בפרד"ס החיים.

רבקה שפירא. עופרה, תשע"ז. 316 עמ'

(shneihem1@gmail.com)

אחרי עשרות שנים של הוראה וחינוך בנות במדרשת 'שובה' ובמסגרות אחרות, פנתה הרבנית שפירא לכתוב את ספר חייה – תובנותיה על הזוגיות, על המשפחה, על החיים, על הטבע והנס בחיי המשפחה בישראל ועוד. בניית הבית היא לדעתה חלק מרכזי בעבודת ה' של כל אחד מבני הזוג, ההבדלים בין בני הזוג הם חלק מובנה מבניין העולם, וכל החיים המשותפים כולם הם סולם להגיע בו השמימה.

הגישה הקבלית-חסידית שעומדת במרכזו של הספר אינה סותרת את העובדה שרגליו של הסולם המתואר נטועות עמוק באדמת המציאות שבה חי כל זוג. חלק ניכר מהספר הם דברים שנאמרו שנים בעל פה ועברו עתה אל הכתב, ותועלת מרובה תהיה מהם לרבים.

לתגובות:

wso.shaalvim@gmail.com