פטור מפסיכומטרי רק לסטודנטים ערבים?

באוניברסיטת בן גוריון ניתן פטור מפסיכומטרי לתלמידים מהמגזר הבדואי. פעילים חברתיים נאבקים להרחיב את הפטור גם לקבוצות חלשות אחרות

ערוץ 20 , י' בחשון תשע"ח

אוניברסיטת בן גוריון
אוניברסיטת בן גוריון
אתר האוניברסיטה

פטור מפסיכומטרי - רק לסטודנטים ערבים