קריית ספר-המלצותיו של הרב יואל קטן

זהו הכרך השני מתוך סדרה של חמישה כרכים, שבה נרשם החומר הרפואי ופסקי ההלכה שנמסרו למכון פוע"ה על ידי גדולי הפוסקים בדור

הרב יואל קטן , כ' בחשון תשע"ח

הרב יואל קטן
הרב יואל קטן
צילום: אתר ישיבה

ספר פוע"ה.

מדריך הלכתי מעשי.

כרך שני: פוריות.

עורכים: גבריאל גולדמן ומנחם בורשטין.

ירושלים, תשע"ז. יט+518 עמ'

(02-6515050)

בכרך זה שלושה פרקים ראשיים - חיי אישות, בירור ואבחון אי פוריות, וטיפול באי פוריות, ובכל אחד מהם כמה וכמה פרקים.

החלק הראשון שיצא לאור לפני כשלוש שנים, שעסק בענייני טהרת המשפחה, כבר זכה למהדורה שלישית מתוקנת, ואפשר לומר שכל פוסק הלכה בתחום וכל אברך העוסק בעניינים אלו חייב שספר זה יהיה מונח על שולחנו. הכרך הזה עוסק בנושא העיקרי שלשמו הוקם מכון פוע"ה – לסייע לזוגות שלא זכו בפרי בטן, או שהם נתקלים בבעיות בהגדלת משפחתם, לקבל את הייעוץ ההלכתי והרפואי המיטבי, בתיאום ובשיתוף פעולה עם פוסקי הלכה ומומחי פוריות בארץ ובעולם.

זהו ספר שמצד אחד כולל הגדרות, עובדות וניתוחים מדעיים והלכתיים חדים וכבדי סבר, ומצד שני מצליח להיות ידידותי למשתמש, בהיר ונוח לקריאה וללימוד ולמציאה מהירה של רבבות הפרטים שבו. ספר לדורות.

***

ידיו אמונה.

ענייני אמונה בפירוש רמב"ן לתורה.

אבישי לקס וגילעד ליפשיץ.

בית אל, הוצאת הספרים שעל יד הישיבה, תשע"ח. 139 עמ'

(02-9975192)

הרמב"ן, אביהם של ישראל, אינו עוד מפרש של התורה. פירוש הרמב"ן על התורה הוא יצירה ענקית, מושלמת, שלא לשווא מו"ר הרב אהרון ליכטנשטיין זצ"ל היה אומר עליה (ודבריו צוטטו גם במבוא לחוברת) שבלי 'מורה נבוכים' ועוד ספרים חשובים אחרים היהדות הייתה שורדת, אבל אם פירוש הרמב"ן על התורה היה הולך ח"ו לאיבוד זה היה אסון.

אולם הזמן דוחק והשנים חולפות, ולא כל אחד זוכה לעבור על גוף הפירוש הנפלא הזה כסדר, ולכן יפה עשו שני תלמידי ישיבת בית אל שקיצרו וסיכמו את עיקרי חידושיו וביאוריו האמוניים של הרמב"ן בלשונם, באופן שנותן חשק לראות את הדברים בפנים בהרחבה. לדעתי עדיף היה לנסות להשתמש גם בקיצור עד כמה שאפשר בלשונו של הרמב"ן עם הבהרות בשעת הצורך, שהרי העיבוד לעולם אינו מגיע לדרגת המקור, ואולי יש מקום להרים גם פרויקט זה.

***

תמלול שיעורי הרב יוסף קאפח על הקדמת הרמב"ם לפירוש המשנה, ובסופו שו"ת הריב"ד.

מהדיר: שלום פנחס-כהן.

קריית אונו, מכון מש"ה, תשע"ח. 481+יט עמ'

(054-3395419)

הרבה כתב והרבה לימד והרבה פרסם הרב יוסף ב"ר דוד קאפח זצ"ל במהלך שנותיו, תרגומים ופירושים של ספרי קדמונים וגם דברים משלו, רובם ככולם סובבים סביב הרמב"ם וכתביו. אחת מגולות הכותרת של פעליו היה התרגום החדש שלו לפירוש המשניות של הרמב"ם על פי כתי"ק, ששינה ללא הכר את הלימוד בפירוש הזה. עתה מפרסם אחד מתלמידי הרי"ק זצ"ל, הרב שלום למשפחת פנחס-כהן, כרך ובו תמלול מדויק של שמונה שיעורים מקיפים של הרב קאפח זצ"ל, ה"מארי", על הקדמת הרמב"ם לפירוש המשנה, שהיא למעשה חיבור בפני עצמו, מעין מבוא לתורה שבעל פה. לכן התווספו שאלות התלמידים המקשיבים על אתר ותשובות הרב עליהן, ועליהן מדור מקיף של מקורות וציונים, ועוד תשובות לשאלות העוסקות בהקדמה שערך תלמיד אחר של הרב – הרב אברהם חמאמי. גם מפתחות מקיפים צורפו לספר, והוא כלי מלא ברכה.

לתגובות: wso.shaalvim@gmail.com