המבקר מתריע:
ישראל לא ערוכה לאיום הרחפנים

עשרים אלף רחפנים נמצאים בשימוש יומיומי במדינת ישראל, ובכל רגע נתון הם עלולים לפגוע בצנעת הפרט, בחיי אדם ובביטחון המדינה.

עדו בן פורת , כ"ו בחשון תשע"ח

ישראל לא ערוכה לאיום הרחפנים
ישראל לא ערוכה לאיום הרחפנים
צילום: משה שי, פלאש 90

מבקר המדינה השופט בדימוס יוסף שפירא פרסם אחר הצהריים (רביעי) דוח מיוחד בנושא "ההיערכות הלאומית להגנה מפני איום הרחפנים" .

בשנים האחרונות משמשים כלי הטיס הזעירים הן לצרכים אזרחיים והן לצרכים ביטחוניים. לצד התועלת הצומחת מהשימוש ברחפנים, גדל הסיכון לשימוש בהם לרעה בהיבטים הביטחוניים, הפליליים והבטיחותיים, עד כדי פגיעה בצנעת הפרט, בחיי אדם ובביטחון המדינה.

לפי הערכת רשות התעופה האזרחית, מספר הרחפנים בישראל צפוי להגיע עד סוף השנה לכ-20 אלף. ברקע לכך, הוזלת מחירם, פשטות הפעלתם, שיפור יכולותיהם וזמינות ערוצי הרכש שלהם.

בדיקת המבקר העלתה, כי מאז החל להתהוות האיום טרם הוסדרה האחריות הלאומית למענה לאיום הרחפנים שמקורם בשטח המדינה. במל"ל נערכת זה כשנתיים וחצי עבודת מטה לצורך הסדרת האחריות להגנה מפני איום הרחפנים.

לא מתבצעת אכיפה יעילה של דיני הטיס על מפעילי רחפנים ובכך נוצר סיכון לפגיעה בבטיחות התעופה- בשנת 2016 התרחשו בארץ 24 אירועי בטיחות שבהם היו מעורבים רחפנים, לעומת 14 אירועים בשנת 2015, כלומר עלייה של כ-70%.

בידי צה"ל לא קיים מענה שלם להתמודדות עם איום הרחפנים. המבקר מדגיש כי צה''ל חייב להשלים בהקדם את עבודת המטה שהוא מבצע בנושא כדי לקדם את גיבוש המענה לאיום הרחפנים שמקורם מחוץ לשטח המדינה.

לדברי השופט שפירא, עבודת המטה צריכה להיות מתואמת עם יתר הגופים הרלוונטיים לסוגיית איום הרחפנים ובשיתוף עימם. עבודת מטה מתואמת תסייע גם בגיבוש המענה להגנה מפני איום הרחפנים שמקורם בשטח המדינה ובכך יימנעו כפל מאמצים, כפל תקציבים וחריגה מלוחות זמנים להיערכות הנדרשת.

השטח האווירי של מדינת ישראל מצומצם והשמירה עליו מורכבת מאוד ומצריכה הטלת מגבלות רבות על הטסה של כלי טיס אזרחיים ובכלל זה רחפנים. המבקר קורא שלא להתעלם גם מגורמי טרור ומגורמים פליליים המשתמשים ברחפנים.

המבקר כותב כי "במצב דברים זה על הגופים הרלוונטיים ובראשם הקבינט המדיני-ביטחוני ללמוד דוח זה ולפעול ללא דיחוי לתיקון הליקויים שצוינו בו. בעיקר להסדיר את תחומי האחריות הלאומית בנוגע לטיפול באיום הרחפנים ולשפר את המענה לאיום זה, בד בבד עם שמירת היכולת למצות את התועלת הגלומה בשימוש ברחפנים בתחום האזרחי ובתחום הביטחוני''.

מהמשרד לביטחון פנים נמסר בתגובה לדו"ח המבקר: "המשרד לביטחון הפנים באמצעות משטרת ישראל אשר לא טיפלה ולא הוסמכה בעבר לטפל במרחב האווירי פועלים יחד ולחוד בהיערכות הנדרשת לנושא הרחפנים. המשרד ביצע עבודת מטה במהלך השנים האחרונות שמטרתה להגדיר את תחומי האחריות והמשאבים הנדרשים לטיפול באיום החדש".

"רשות התעופה האזרחית לא פנתה מעולם למשרד להסמיך מפקחים לביצוע חקירות פליליות בתחום ועל כן, ולטענתה אין לה כלל כוח אדם למשימה והנושא טרם הוסדר", נמסר בהודעת המשרד.