ליאור חורב מפסיק לעבוד עם המשטרה

חורב ביקש להסיר את עצמו מרשימת היועצים המעניקים שירות למשטרה מטעמה של חברת "גולדפינגר תקשורת".

שלמה פיוטרקובסקי , א' בכסלו תשע"ח

מפסיק לעבוד עם המשטרה. ליאור חורב
מפסיק לעבוד עם המשטרה. ליאור חורב
צילום: Uri Lenz/FLASH90

ליאור חורב, המשמש כיועץ אסטרטגי למשטרה, פנה בשבוע שעבר לראש חטיבת אוכלוסיה ותקשורת וביקש להסיר עצמו מרשימת היועצים מטעמה של חברת "גולדפינגר תקשורת" המעניקה שירותים למשטרת ישראל.

ממשטרת ישראל נמסר כי ראש חטיבת אוכלוסיה ותקשורת אישר את בקשתו והודה לו על תרומתו הרבה למשטרת ישראל במגוון הנושאים בהם עסק.

נזכיר כי סיום עבודתו של חורב עבור המשטרה עולה בקנה אחד עם עמדתו של השר לביטחון הפנים, גלעד ארדן, בנושא זה.

השר הביע את עמדתו פעמים רבות כנגד העסקתו של חורב במשטרה בשל הפגיעה באמון הציבור שנוצרה כתוצאה ממנה. "התקופה היא תקופה רגישה והיא מחייבת הקפדה יתרה על העסקת יועצים ועל מניעת כל קישור או זיהוי פוליטי של גורם שעובד עם משטרת ישראל כיוון שעלולה להיווצר פגיעה באמון הציבור", ציין ארדן בעבר.טוען....

נציין כי מבקר המשרד לביטחון פנים והמשטרה פתח בשבועות האחרונים בבדיקת חוזה ההתקשרות עם חברת גולדפינגר תקשורת והיועץ האסטרטגי ליאור חורב.

הבדיקה עסקה בשאלת העסקתו של חורב על רקע התבטאויותיו נגד ראש הממשלה וחברי הכנסת והאם אין מדובר בהפרת חוזה. חורב עצמו חתם בעבר על כתב התחייבות שבו הצהיר שיחדל מהתבטאויות אלו.

בבדיקה של המבקר עלה כי העסקתו של חורב בוצעה בהתאם לנהלים וקיבלה את כל האישורים הנדרשים על פי החוק והתקנות.

עם זאת בסיכום חוות הדעת נכתב כי הציוצים הרבים שפרסם חורב בתקופה האחרונה בהם לעג לחברי כנסת ושרים הינם הפרה של ההתחייבויות בחוזה עליו חתם. "היות שהמכרז וההסכם שנכרת בעקבותיו הינם בסמכות של המשטרה, הרי שהסמכות לקבוע באם ההסכם שהופר והסנקציה שיש לנקוט, ככל שהמשטרה סבורה שיש לנקוט במקרה זה כנגד ההפרה, מצויות אף הן בידי המשטרה", נכתב בחוות הדעת.