מהפכת כשרות בפתח תקווה

המועצה הדתית בעיר משלימה בימים אלה את ההפרדה בין משגיח למושגח. "פועלים בהתאם להחלטת בית המשפט העליון"

ניצן קידר , ב' בכסלו תשע"ח

הרב מיכה הלוי
הרב מיכה הלוי
צילום: המועצה הדתית פ"ת

במועצה הדתית פתח תקווה נערכים בימים אלה למהפכת הכשרות החדשה שנכפתה על ידי פסיקת בית המשפט כי לא יתכן שבעל עסק ישלם ישירות למשגיח המפקח על כשרותו.

אם עד היום בעלי העסקים היו משלמים את השכר למשגיחים, בימים הקרובים תושלם במועצה הדתית פתח תקווה ההפרדה בין משגיח לבעל העסק.

כזכור, בדיון על מערך הכשרות הארצי נפסק בבג"ץ והוצא צו מוחלט לניתוק התלות הכלכלית בין המשגיח לבעל העסק.

הרבנות הראשית לישראל הקימה ועדה שבראשה עומד הרב הרב מיכה הלוי, רבה הראשי של פ"ת, והוועדה הארצית המליצה על חלופות התקשרות ומערכת יחסים בין המשגיח לבעל העסק.

בין ההמלצות לחלופות: העסקה ישירה כעובדי המועצה הדתית, העסקה באמצעות חברה ממשלתית, הקמת רשות להשגחה על כשרות, הקמת חברות בת שליד המועצה הדתית, העסקת המשגיחים כנותני שירות חיצוניים למועצה ופרסום מכרז לרכישת שירותי השגחה על הכשרות באמצעות תאגיד כשרות ללא מטרות רווח.

במקביל נערך דיון על מערך הכשרות בפ"ת ובג"ץ קבע כי בניגוד להחלטת ועדת המכרזים של המועצה הדתית לביטול המכרז על מערך ניהול הכשרות, החליט בית המשפט העליון כי על המועצה הדתית לקבוע מי הזוכה במרכז מבין שתי החברות, חברת דנאל או חברת כפ"ל. החברה הזוכה כפ"ל, נבחרה על ידי ועדת מכרזים בלתי תלויה ובעיקר כי הצעתה הייתה זולה משמעותית ובעשרות אחוזים מהצעת החברה המתחרה – דנאל.

במועצה הדתית פתח תקווה מבהירים כי "המועצה הדתית מחויבת לפסיקת בית המשפט העליון ומובילה מהלך לניתוק התלות הכלכלית בין משגיחי הכשרות לבעלי עסקים שעליהם הם משגיחים. אין ספק כי המצב כיום הוא אחד מהכשלים המרכזיים במערכת הכשרות הממלכתית בישראל בה משגיח מקבל את שכרו מבעל העסק עליו הוא אמור לפקח", אמור בעמוצה.

עוד הוסיפו כי "המועצה הדתית מחויבת להחלטת ועדת המכרזים לפיה החברה הזוכה הינה חברת כפ"ל. במכרז חויבה הרבנות והמועצה הדתית להוביל מהלך של התקשרות המשגיח ובעל העסק עם החברה הזוכה ואף צוין כי במידה ולא תתבצע ההתקשרות – לא ניתן יהיה לחדש את תעודות הכשרות לעסקים".