ספר חדש: עטרת שלמה

הרב שי הירש ראש מכון "תורת שלמה" וחוקר תורני חיבר ספר על הרב שלמה גורן "עטרת שלמה".

ערוץ 7 , ג' בכסלו תשע"ח

עטרת שלמה
עטרת שלמה
צילום: כריכת הספר

שנים רבות עוסק הרב שי הירש בתולדות חייו של הרב שלמה גורן (תרע"ח - תשנ"ה) אשר היה מגדולי התורה והמעש של תקופתנו.

הרב הירש החליט להעביר את החומר שאסף ולהגיש בפני הציבור הרחב ובפרט עבור בני הישיבות את דמותו ופועלו של הרב שלמה גורן מזווית שטרם נראתה עד כה. בספר מוצגת התבוננות תורנית ומעמיקה סביב דמותו הייחודית והמקורית, מעשיו ופועלו, וזאת דרך מבטם של גדולי תורה ורבנים בני הדור הקודם ובני דורנו.

בנוסף, מציג הספר תמונה רחבה שלא נתפרסמה עד כה אודות קשריו של הרב גורן עם גדולי תורה בארץ ובתפוצות. לספר צורף לקט זיכרונות וסיפורים מיוחדים המאירים צדדים נוספים בדמותו רבת הגוונים של הרב ומקנים למפגש עם דמותו נופך אישי.

בין דפי הספר ניתן להיווכח כי הרב גורן נמנה על גדולי התורה ופוסקי הדור המובהקים חרף המחלוקת שחוגים מסוימים עוררו על דרכו ואישיותו, ובשל כך מחבר הספר נותן במה רחבה לקולות המצדדים ברב בפרשת "האח והאחות" ומביא גילויים חדשים ורבים המאירים את הפרשה באור חדש.

הכתב והתוצאה היא ספר מהודר ומסודר אשר חלוקתו היא עניינית וחינוכית כאחד, עשיר בסיפורים שטרם ראו אור, סדר קורות חייו של הרב מורחב ומפורט יחד עם רשימת כתביו וספריו, הספר משלב גם את קשריו הענפים והרחבים עם גדולי תורה ויראה מכלל החוגים התורניים, כולל הספדים ומכתבים נדירים שרבים מהם רואים אור לראשונה ומספקים זווית נוספת אודות הערכת אישיותו ופועלו. הספר מספק גם הצצה לצדדים נסתרים של הרב ובהם צדיקותו הגדולה, ואת היותו גומל חסדים, מקובל ובעל סוד.

השילוב המיוחד הזה של ספר עיוני-למדני עם ספר חינוכי והיסטורי מנצח כאן ללא ספק.