הוכרז סכסוך עבודה במשרד הביטחון

העובדים טוענים כי ישנה פגיעה מתמשכת בעבודה המאורגנת במשרד הממשלתי, הקשורה להעברת תחומי פעילות לביצוע באמצעות גורמים חיצוניים.

אורלי הררי , ד' בכסלו תשע"ח

מנכ''ל משרד הביטחון אודי אדם
מנכ''ל משרד הביטחון אודי אדם
צילום: דובר צה"ל

ההסתדרות הכריזה על סכסוך עבודה בקרב כ-2,300 עובדי משרד הביטחון.

ברקע לסכסוך - פגיעה מתמשכת בעבודה המאורגנת במשרד הממשלתי, הכרוכה בהעסקת עובדים שלא במסגרת ההסכמים הקיבוציים, כגון באמצעות קבלני משנה, מיקור חוץ, חוזים אישיים ועוד.

מדובר בין היתר בהעברה של תחומי פעילות הנמצאים בסמכות הייחודית של משרד הביטחון, לביצוע באמצעות גורמי חוץ – ובפרט באמצעות חברת שביט, אשר הוקמה על ידי המדינה כחברה ביצועית-ביטחונית.

משימות אשר בוצעו עד עתה באמצעות עובדי המשרד, מבוצעות באופן הדרגתי גובר על ידי עובדים חיצוניים, מהלך אשר מרוקן מתוכן את פעילויות עובדי משרד הביטחון.

בהסתדרות אומרים כי ''לתופעה זו, המהווה כרסום בכוח העבודה הארגוני במשרד הביטחון, השלכה חמורה על מעמד עובדי המשרד, זכויותיהם, ביטחונם התעסוקתי ואפשרויות הקידום שלהם''.

יו"ר ארגון עובדי משרד הביטחון, אליעזר (איקו) חסון, מסר "אנו מצפים מהנהלת משרד הביטחון להיכנס עמנו ועם ההסתדרות להידברות בהקדם האפשרי על מנת לפתור את הנושא".