את מי מייצגים השטרות החדשים?

אנחנו עושים פה "סערה" מכל קשקוש שמישהו אומר, ודווקא השטרות החדשים עברו בשקט.

סיוון רהב מאיר , ו' בכסלו תשע"ח

סיון רהב-מאיר
סיון רהב-מאיר
צילום: ללא קרדיטטוען....